Porträttbild på Fanette. Foto.
Fanette Caudron: "Vi har fått svar av 6 av 8 riksdagspartier och jag har redan börjat med att sammanställa svaren." Foto: Alfred Skogberg, Neuro.

Neuro ställer frågor inför riksdagsvalet 2022

Hej Fanette Caudron, som är nyanställd utredare på Neuro!

Du har redan påbörjat arbetet inför näst års riksdagsval. Berätta kort – vad är det för frågor du ställer till de politiska partierna för Neuros räkning?

Frågorna rör tre stora intressepolitiska områden som är oerhört viktiga för Neuros medlemmar: habilitering och rehabilitering, hjälpmedel och medicinsk forskning. Vi har skickat frågorna till alla åtta riksdagspartier för att få deras synpunkter på dessa områden samt deras förslag för att förbättra situationen för personer med neurologiska diagnoser. Vi ber också partierna att berätta hur de tänker utvärdera uppföljningen av rehabiliteringsinsatser eller hjälpmedelsförsörjning. En annan fråga som vi har ställt rör Neuros roll för att hjälpa till i arbetet.

Har du hunnit få in några svar än?

Ja, vi har fått svar av 6 av 8 riksdagspartier och jag har redan börjat med att sammanställa svaren. Vi borde få de två sista svaren om ett par veckor. Min förhoppning är att jag snart ska kunna skriva en analys som kommer att publiceras på vår hemsida innan årsskiftet.

Hur tänker du att Neuro ska kunna använda de här svaren i sitt påverkansarbete?

Utifrån sammanställningen av Riksdagspartiers svar kommer jag att författa en kort analys. Min tanke är att denna analys ska kunna användas för att skapa debatt och lyfta fram viktiga intresseområden. Det är mycket intressant att se att flera partier är eniga kring de flesta principfrågorna och föreslår i flera fall liknande lösningar. Jag hoppas därför att analysen ska kunna bidra till givande diskussioner i samhället och mellan de politiska partierna. På andra punkter finns det dock betydande skillnader i hur partierna avser verka för att förbättra situationen i hälso- och sjukvården. Då kan Neuros analys vara ett viktigt verktyg för att jämföra och utvärdera olika politiska förslag.

Har du några andra tankar inför valåret 2022?

Jag tycker att det skulle vara intressant att följa upp på denna undersökning och ställa nya frågor till riksdagspartierna under våren. På Neuro arbetar jag också med Neurorapporten 2022 som kommer att lyfta fram viktiga frågor för Neuros medlemmar och identifiera olika förbättringsområden. Denna rapport är en viktig del av vårt påverkansarbete och med tanke på valåret 2022 hoppas jag att flera politiker ska ta del av Neurorapportens slutsatser och använda dem för att forma olika förslag. Dessutom kommer jag att fortsätta omvärldsbevaka frågor som rör rehabilitering, hjälpmedel, socialförsäkringsfrågor och LSS så att det lär bli flera spännande debatter och analyser inför valåret!