Neuro representerade i Försäkringskassans funktionshinderråd

Nyligen blev det bekräftat att Maria Lillieroth, Neuros juridiska rådgivare blivit utsedd som en av ledamöterna att företräda Funktionsrätt i Försäkringskassans Funktionshinderråd.

Funktionshindersrådet syftar till att aktivt involvera funktionshindersrörelsen i samråd om Försäkringskassans arbete och bland annat tydliggöra hur Försäkringskassan och funktionshindersrörelsen tillsammans eller var för sig kan påskynda ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga, samt säkra att funktionshindersrörelsen är delaktig i Försäkringskassans arbete med de funktionshinderpolitiska målen. Funktionshindersrådet träffas fyra gånger per år.