En bister Lise Lidbäck på en isig trottoar. Foto.
Lise Lidbäck på väg till polishuset i Solna för att polisanmäla läkaren Staffan Bergström. Foto: Alfred Skogberg

Neuro polisanmäler läkaren Staffan Bergström

, Alfred Skogberg

I dag polisanmäler organisationen Neuro läkaren Staffan Bergström. Detta efter att Bergström uttalat sig i en radiointervju om hur han överdoserat svårt cancersjuka kvinnor vilket lett till döden.

Läkaren Staffan Bergström, som rådgav Björn Natthiko Lindeblad innan han tog sitt liv, intervjuades i P4 Halland i tisdags. Bergström berättar i intervjun, som leddes av reportern Per Qvarnström: ”Jag har gett många gånger, till cancersjuka kvinnor, en överdos av morfin som har lett till döden.”

Handlar inte om råden till Björn Natthiko Lindblad

- Uttalandet är chockerande. Det gjordes i samma kontext som han förespråkade att aktiv dödshjälp skulle vara en del av den palliativa vården och jag trodde knappt jag hört rätt. Men han säger faktiskt i inslaget att han många gånger överdoserat cancersjuka kvinnor och att det lett till döden, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro.

Strider mot lagen

I Sverige strider aktiv dödshjälp mot lagen och den som utövar det gör sig skyldig till brott. Neuro vill få prövat om Staffan Bergströms uttalande kan anses som ett brottserkännande - eftersom han är fullt medveten om följderna när han gett patienter en "överdos" som ledde till att de dog.

- Det här måste helt enkelt utredas, säger Lise Lidbäck.

Rätten till ett värdigt liv

Istället för att kämpa för rätten till att ta sitt liv vill Neuro slåss för rätten till ett värdigt liv. Detta eftersom Neuro organiserar medlemmar som har stora hjälp- och vårdbehov. Det kan handla om att äta själv, sköta sin personliga hygien eller transportera sig. Det handlar om tillgång till jämlik sjukvård, rehabilitering, hjälpmedel, ett fungerande socialsystem och mycket mer. Neuro har genom åren konstaterat att samhällets skyddsnät har stora hål. Dessa hål har en stor inverkan på människors livskvalitet. Det finns däremot ingen motsättning i att ha en funktionsnedsättning och att kunna leva värdigt.

- Det är en allmänt spridd fördom att man inte kan leva värdigt på grund av stora funktionsnedsättningar. En sådan syn riskerar att förstärkas om assisterat självmord skulle bli lagligt. Det skulle kunna påverka personer med funktionsnedsättningar till att känna sig som en börda som gör klokt i att ta sitt liv, säger Lise Lidbäck.

Synen på vad som är ett värdigt liv är måste debatteras

- Neuro har i många år haft kontakter med personer som diagnosticerats med ALS och som vittnat om bristande insatser från samhället för att kunna leva ett värdigt liv. Inte minst handlar det om personer över 65 år som behöver få rätt till andningshjälp i hemmet. I dag tvingas människor att stanna kvar på Akutsjukhusen eller att avstå från andningshjälpmedel för att kommunerna inte har resurser att erbjuda den assistans som krävs i hemmet, säger Lise Lidbäck.

Det här måste göras

Några av de åtgärder som borde vara självklara är exempelvis att snabbspår införs i såväl hälso- och sjukvården som hos myndigheter, för personer med ALS. Detta för att säkerställa att de med en snabbt progredierande sjukdom som ALS får sina behov tillgodosedda. Långa handläggnings- och väntetider till vården skapar också problem som leder till att många inte kan leva så värdigt som de skulle om vården fungerade bättre.

- Vi behöver prata om hur samhället ska kunna erbjuda adekvat vård till dem med stort behov. Vi behöver däremot inte debattera hur de med stora behov ska kunna avsluta livet för att omgivningen inte tror att de kan leva värdigt, säger Lise Lidbäck.