Neuro ny medlem i Funktionsrätt Sverige för gemensamma frågor

Nu är Neuro också invalt i Funktionsrätt Sverige, FRS, som en av över 40 förbund med vissa gemensamma frågor.
- Vi ser kraften i att samverka i alla de frågor som berör våra medlemmars vardag. Vi har redan idag ett mycket givande samarbete med många av medlemsförbunden i FRS, säger Lise Lidbäck förbundsordförande i Neuro.

Funktionsrätt Sverige (för detta HSO) är en paraplyorganisation för drygt 40 olika organisationer inom funktionsvariationsrörelsen. Förbundsstyrelsen för Neuro har tidigare tagit beslut om att Neuro Lise Lidbäck ordförande i Neuro. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaockså ska bli en av medlemsorganisationerna i Funktionsrätt. Nu är det verklighet.
Detta blev verklighet på Funktionsrätt Sveriges förbundskongress och förbundsordförande för Neuro Lise Lidbäck ser fram emot samarbetet:

- Vi tog ett inriktningsbeslut vid vår senaste kongress att i vår handlingsplan ha en ökad prioritering på neurosjukvård, forskning och rehabilitering. Det gör det naturligt för oss att vara medlem i FRS.

- Vi ser kraften i att samverka i alla de frågor som berör våra medlemmars vardag och vi har redan idag ett mycket givande samarbete med många av medlemsförbunden i FRS på såväl riksnivå som lokalt, säger Lise Lidbäck.

 

Funktionsrätts kongressbeslut togs den 16 maj

Funktionsrätt Sverige höll sin kongress i Haninge, Stockholm den 15-16 maj och Elisabeth Wallenius omvaldes som ordförande för Funktionsrätt Sverige de kommande två åren.Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige 2019. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia


”Det är ett viktigt och utmanande uppdrag att driva frågor om funktionsrätt i samhället. Därför känns det väldigt roligt att få fortsatt förtroende från våra medlemsförbund”, säger Elisabeth Wallenius. Tillsammans med Neuro invaldes också Riksförbundet Balans och Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB.

Funktionsrätts förbundsordförande Elisabeth Wallenius hälsar Neuro välkommen och hoppas på ett bra samarbete framöver.

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Neuro finns i hela landet

I samband med beskedet om en neurologisk diagnos eller skada tar livet ofta en ny vändning. Massor av frågor behöver få svar och en ny livssituation kan behöva hanteras. Att då få kontakt med personer som har egna, liknande erfarenheter kan för många vara särskilt givande och utvecklande.

Hitta din förening

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!