Porträttbilder på Annika och Angeli. Foto.
Kontakta oss gärna!

Neuro genomför en organisationsöversyn

Hej Annika S Meiling och Angeli S Hederberg. Ni ska stödja förbundet i den organisationsöversyn som kongressen 2021 tagit beslut om. Berätta, vad ska ni göra?

– Målet är att i nära dialog med föreningslivet vaska fram hur förbundet ska organisera sig för att på bästa sätt nå sina mål och ta tillvara på nuvarande och potentiella medlemmars intressen. Översynen har föregåtts av flera års interna diskussioner, arbetsgrupper och Swotanalyser. Nu ska vi bidra till att stärka upp arbetet fram till den extrainsatta kongressen 2022.

Varför görs detta?

– Det efterfrågas från lokal- och länsföreningar. Många slåss med utmaningarna att påverka beslutsfattare och att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Samma utmaningar finns i hela civilsamhället. Det hoppfulla är att forskning visar att svensken vill vara medlem och engagera sig, men ibland på andra sätt än tidigare. Det kan handla om att i samklang med en representativ och demokratisk rörelse också kunna erbjuda digitala mötesplatser, dialog i sociala medier eller nätverk som bygger på en fråga snarare än geografi. Men vi vet inte idag hur översynen kommer landa, det bestämmer ju föreningslivet tillsammans!

Vad har ni för bakgrund?

– Vi driver Medlemsutveckling.se och har i femton år jobbat med förändring, medlemsengagemang och verksamhetsutveckling i det svenska föreningslivet. Annika är pedagog och Angeli sociolog. 

Hur lägger ni upp arbetet?

– Förbundsstyrelsen leder arbetet, vi projekt- och processleder och kansliet stöttar i genomförandet. Det kommer erbjudas mängder av arenor för att kunna medskapa slutresultatet: vi arbetar nära en referensgrupp, gör intervjuer med aktiva, skickar ut information postalt, bjuder in till vägvalskonferenser och öppnar
upp för digitala fikor med förbundsstyrelsen.

Vi vill inkludera så många som möjligt, även de som inte är så digitala, inte kan resa till konferenser och så vidare.

Vilka involveras?

– Främst förtroendevalda i föreningslivet, men alla medlemmar kommer få möjlighet att tycka till. Det finns många som inte är aktiva idag som sitter på intressanta perspektiv.

När ska ni vara klara?

– I maj lägger vi fram vår slutliga rekommendation. Den kommer sedan att utgöra underlag för en extra kongress i september. Sen återstår ju görandet i praktiken, så för förbundet är det en flerårig resa.

Om någon undrar något, hur är bästa sättet att kontakta er?

– Mejla oss eller dyk upp på konferenser och mötesplatser. På Föreningsservice på webben kommer kontinuerligt uppdateras med det senaste. Det här är en demokratisk process: alla kommer inte att få som de vill i slutändan, men alla har chansen att bidra med sina åsikter!