Närbild på två som håller varandra i händerna. En har ett guldarmband och ett armbandsur, den andra ett armband med texten
"Det är av yttersta vikt att ny kunskap, metoder och produkter stegvis integreras i rutinvården på ett säkert sätt så att den gynnar alla." Foto: Peder Björling

Med precisionshälsa räddar vi liv i vården

Idag medverkar Neuros ordförande i en debattartikel på Aftonbladet: Framstegen måste komma hela befolkningen till godo.

Hälso- och sjukvården är en given valfråga. Den har mycket hög prioritet hos väljarna och över 11 procent av Sveriges BNP går till hälso- och sjukvårdskostnader.

Det är viktigt att pengarna används på ett sätt som gör så mycket nytta som möjligt för befolkningen.

Ur debattartikeln: 

Tack vare framstegen inom precisionsmedicin och medicinskt tillämpad artificiell intelligens har vi nu goda förutsättningar att arbeta med precisionshälsa.

Det kan ge oss bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser.

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision.

Införandet av precisionshälsa innebär en modernisering av hälso- och sjukvården och utgår från den enskilda patientens förutsättningar.

---

Vi, som tillsammans representerar patienter, hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och professionsförbund, är måna om att det inte blir en begränsad krets individer som får tillgång till de framsteg som precisionshälsa innebär.