En mikrofon. Foto.
Lise Lidbäck: "Och det händer saker hela tiden. Men det går för långsamt, kan jag tycka, dock." Foto: Pixabay.

Lise Lidbäck i Nära vårdpodden - Att utgå från mänskliga behov

Lisbeth Löpare Johansson samtalar i detta avsnitt med Lise Lidbäck, ordförande i Neuro. De pratar om engagemang och möjlighet att påverka. Att det händer saker hela tiden men också att det går för långsamt.

En av de viktigaste frågorna för Neuros medlemmar, är tillgång till individanpassad och livslång rehabilitering. Samtalet kretsar därför kring vikten av att hitta det gemensamma - utgå från mänskliga behov - samverka med andra och att det är i samskapandet som vi kan göra något bra.

Lise Lidbäck beskriver att den nära vården måste vara ett team som finns där för att man kan fungera så bra som möjligt och ger stöd till den viktiga egenvården.