Lise Lidbäck enhälligt omvald som förbundsordförande i Neuro

Lise Lidbäck blev idag för tredje gången omvald som förbundsordförande för Neuro på Neuros förbundskongress. Hon påbörjar nu sitt nionde år och tredje mandatperiod med denna ledarroll: "Jag känner mig hedrad och har fortfarande ett mycket stort engagemang"

Den första digitala historiska förbundskongressen 2021 för Neuro är avslutad. Den sista dagen (söndag 12 september), ägnades nästan uteslutande åt val till olika poster inom Neuros förbundsstyrelse. Och Lise Lidbäck fick alltså åter förnyat förtroende, efter åtta år som förbundsordförande:

"Jag känner fortfarande ett stort engagemang för vårt viktiga påverkansarbete i så viktiga frågor för våra medlemmar i Neuro. Jag är hedrad över att åter bli vald och ser fram emot fyra nya år", säger Lise Lidbäck från Solna. Hon var för övrigt den enda nominerade för uppdraget.

Fem av nio ledamöter nyvalda

De 70 närvarande och röstande ombuden i Neuros förbundskongress valde att helt gå på valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse för mandatperioden 2021-2025. Fyra av ledamöterna blev omvalda och resten är alltså nyvalda.
Förutom Lise Lidbäck blev följande personer valda till förbundsstyrelsen:


Johanna i Västerås omvald för tredje gången

Johanna Andersson, Västerås omvald för en tredje fyraårig mandatperiod:
”Neuro är en fantastisk organisation att verka i. Vi är så många som vill påverka samhället och förändra, att man så ofta blir särbehandlad på olika villkor med en funktionsvariation”.

Kerstin i Upplands Väsby omvald för tredje gången

Kerstin Kjellin, Upplands Väsby omvald till en tredje mandatperiod:
”Mitt engagemang är stort för Neuro och jag ser fram emot en ny mandatperiod”.

Petra i Karlskoga omvald för tredje gången

Petra Nilsson, Karlskoga omvald för en tredje mandatperiod:
”Jag är mycket hedrad och ser åter fram emot arbetet för Neuro”.

Björn i Hägersten nyvald med stor föreningslivserfarenhet

Björn Häll Kellerman, Hägersten nyvald:
”Jag ser fram emot detta arbete och har stor erfarenhet av föreningsliv, av rättspolitiska frågor och av arbetet i styrelsen för Unga rörelsehindrade”.

Caroline i Malmö nyvald med multikompetens

Caroline Elmstedt, Malmö nyvald:
”Känns jättespännande och ser fram emot att jobba med alla superengagerade människor i Neuro”.

Christina i Rönninge nyvald med rehabfokus

Christina Brännström, Rönninge nyvald:
”Jag är aktiv medlem i Neuro sedan 2007 och är mycket engagerad i rehabiliteringsfrågor och hedrad över att ha blivit nominerad till förbundsstyrelsen”.

Ulrika i Genarp nyvald med logopedblick

Ulrika Guldstrand, Genarp nyvald:
”Jag har varit logoped i 25 år och medlem i Neuro sedan 2003. Tycker att Neuro har ett viktigt uppdrag”.

Karsten i Väringe nyvald med digitalkompetens

Karsten Bech, Väring nyvald:
” Jag är glad för att ha blivit invald i förbundsstyrelsen. Innan pandemin hade jag kanske inte tackat ja. Men när vi nu har blivit digitala, har jag lärt att känna många nya människor i hela Sverige.”

Mindre styrelse där alla är ordinarie ledamöter

Dessutom fattade kongressen beslutet att banta förbundsstyrelsen från tolv till nio ledamöter, där alla är ordinarie ledamöter.

Kent Andersson Neuro Göteborg valdes till ordinarie förtroendevald revisor och Hans Bager från Neuro Norrköping till suppleant för detta uppdrag. KPMG blev nyvald som revisionsbyrå.

Håkan Sjunnesson

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!