Ett äpple, ett päron och ett stetoskop. Foto.
"Primärvården har länge fungerat dåligt för våra medlemsgrupper och vi har gång på gång poängterat det akuta behovet av utveckling och inte minst av en ordentlig resursförstärkning." Foto: Pixabay.

”Klubba igenom primärvårdspropositionen”

Regeringens föreslagna primärvårdsreform innebär förändringar vi tror är absolut nödvändiga, skriver debattörer från Funktionsrätt Sverige och flera patientorganisationer, däribland Neuro.

Ur debattartikeln:

"Det råder olika uppfattning om vad regeringens föreslagna primärvårdsreform (prop 2021/22:72) kommer att innebära för patienten. Flera skribenter, bland annat i Dagens Nyheter 26 januari och Svenska Dagbladet 18 februari, har under de senaste veckorna uttryckt kritik mot reformen med argumentet att den kommer att begränsa möjligheten att välja vård."

"Kritiken bygger i väsentliga delar på rena missuppfattningar. Undertecknarna till denna artikel ser tvärtom fram emot den förändring av den nära vården, som ska diskuteras i socialutskottet i veckan inför riksdagens beslut i slutet av mars. Nu vill vi klargöra varför."