En blå forortos med leopardmönster. Foto.
En person som exempelvis behöver två ortoser till sina ben samt ett par skoinlägg/fotbäddar behöver inte betala någonting alls i Västra Götaland, men får betala 750 kronor i Norrbotten och 2 400 kronor i Örebro. Foto: Pixabay.

”Ingen ska behöva tacka nej till ett ortopedtekniskt hjälpmedel för att det är för dyrt”

Det behövs en översyn av egenavgifterna för ortopedtekniska hjälpmedel. Målsättningen bör vara att de ska vara enhetliga och låga över hela landet. Dessutom behövs det införas i ett enhetligt högkostnadsskydd för hjälpmedel i samtliga regioner, skriver Neuros ordförande Lise Lidbäck tillsammans med flera ortopedingenjörer och ordföranden för intresseorganisationer på Dagens Samhälle Debatt.

Ortopedtekniska hjälpmedel omfattar ortoser (skenor, bandage, korsetter etcetera), proteser och ortopediska skor som används för att förebygga och kompensera för olika funktionsnedsättningar.

Sveriges 21 regioner tar ut olika egenavgifter för hjälpmedlen, det vill säga avgifter som personen själv ska betala. Vi ser med oro på att avgifterna ökar över tid och kraftigt varierar mellan regionerna.

Personer med behov av ortopedtekniska hjälpmedel betalar 0–200 kronor/protes, 0–800 kronor/ortos och 500-1000 kronor/par ortopediska skor beroende på region. Det beror alltså i hög grad på var personen bor hur mycket det kostar att få hjälpmedel.