Lise Lidbäck. Foto.
" Tyvärr finns stora brister inom den palliativa vården som behöver åtgärdas. Det behöver satsas mycket mer resurser så att alla kan få hjälp med att leva sina liv till sista andetaget, utan att aktivt behöva gå in och avsluta livet." Foto: Alfred Skogberg.

”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?”

Neuros ordförande Lise Lidbäck intervjuad av assistanskoll.se: Skulle ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp samtidigt vilja utveckla personlig assistans, undrar Lise Lidbäck som vill att debatten istället ska handla om utökad rätt till livshjälp.

– Ge alla med stora behov, inklusive alla över 65 år, rätt till personlig assistans och andningshjälp i hemmet.

Aktiv dödshjälp (eutanasi) innebär att man på medicinsk väg bidrar till eller orsakar en patients död, på dennes eller en nära anhörigs begäran. Det är inte tillåtet i Sverige, men svenskar kan åka till kliniker i till exempel Schweiz för att avsluta sina liv.

Neuro tar starkt avstånd från att införa aktiv dödshjälp och polisanmälde nyligen en läkare som uppgivit i en radiosändning att han gett dödliga doser morfin till personer med dödlig cancersjukdom.

– Läkaren sade att han överdoserat många cancersjuka kvinnor och förespråkade att aktiv dödshjälp skulle vara en del av den palliativa vården i likhet med exempelvis i  Belgien. Läkaren ändrade senare sitt påstående och menade att det handlat om smärtlindring i terminal fas, vilket är tillåtet enligt lag. Det är dock viktigt att utredningen får ha sin gång.