En anteckningsbok där
Talar du arabiska, amhariska, dari, franska, somali, tigrinja eller ukrainska? Foto: Pixabay.

Hjälp till - att ta fram information på olika språk

Referensgrupp sökes. I arbetet kring flyktingar från Ukraina har Funktionsrätt Sverige lyft frågan om bristen på tydlig information kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning på olika språk både vid mottagandet och under etableringen i Sverige.

Nu har Myndigheten för delaktighet, MFD, fått ett regeringsuppdrag att ta fram informationsmaterial som vänder sig till både asylsökande och andra migranter på olika språk och även till handläggare på olika myndigheter.

Referensgrupp sökes

Funktionsrätt Sverige är delaktiga i arbetet och har bland annat fått frågan om vi kan vara behjälpliga med att hitta personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, som kan medverka i referensgrupper kring materialet. De efterfrågar deltagare som kan kommunicera på arabiska, amhariska, dari, franska, somali, tigrinja och ukrainska.

MFD står för tolkar, och viss ersättning utgår till enskilda deltagare. Nu skulle vi behöva er hjälp att hitta personer som skulle vilja vara med och bidra. Det är viktigt att du som vill delta är över 18 år och har egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

Det kommer att genomföras mellan 1-5 referensgrupper, beroende på gruppernas storlek och sammansättning. Träffarna kommer ske fysiskt, på plats, hos MDFs kontor i Sundbyberg (Stockholm).

De första grupperna är planerade till den:

 • 10 oktober:
  Referensgrupp 1; 09.00-12.00
  Referensgrupp 2: 13.00-16.00
 • 11 oktober:
  Referensgrupp 3: 09.00-12.00
 • 12 oktober:
  Referensgrupp 4: 09.00-12.00

Vill du vara med? Kontakta Monica Klasén McGrath, Funktionsrätt Sverige: monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se.