En grupp människor med olika hudfärg och en i rullstol. Alla har hatt eller mössa samt solglasögon. Illustration
"Föreningen utför ett föredömligt arbete för att på olika sätt och med olika aktiviteter underlätta för medlemmar och intresserade till fysisk aktivitet, självförtroende, erfarenhetsutbyte och social gemenskap." Ill: Pixabay.

Hedrande mångfaldspris till Neuro Kronoberg

Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncernen som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor. Ett pris delas ut med verksamhetsperspektiv och ett pris med samhällsperspektiv.

Årets pristagare, med samhällsperspektiv är Neuro Kronoberg, med motiveringen:

"Neuro Kronobergs mål är att medlemmars och intresserades kloka åsikter och idéer ska leda till världens bästa neurologi där personer med neurologisk diagnos har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. För att nå det målet behöver det finnas en öppen och givande dialog där alla ges tillfälle att höras. Detta mål genomsyrar Neuro Kronobergs alla olika aktiviteter."

Träning och gemenskap

"Föreningen har under ett antal år byggt upp många värdefulla grupper för träning och gemenskap med syfte att underlätta vardagen. Föreningen utför ett föredömligt arbete för att på olika sätt och med olika aktiviteter underlätta för medlemmar och intresserade till fysisk aktivitet, självförtroende, erfarenhetsutbyte och social gemenskap."