Allan Salmén. Foto: Mats Gustafsson

Hedersmedlemmen Allan Salmén i Neuro har avlidit

Minnesord: Hedersmedlemmen Allan Salmén i Neuroförbundet (Neuro) har avlidit i en ålder av 86 år. Han var ledamot i förbundsstyrelsen mellan åren 1973 – 1994. Under de flesta åren som kassaförvaltare och därmed också ledamot i förbundets presidium.

Allan Salmén hade ett särskilt uppdrag att engagera sig i förbundets och fondens ekonomi och förvaltning, vilket han gjorde med stort intresse och bred kompetens. Han var ett stort stöd både för förbundsstyrelsen och kansliets personal, kombinerat med en förmåga att se till förbundets och medlemmars bästa.


Under Allan Salméns år i förbundets ledning utvecklades både förbundet och fonden mycket positivt. Många nya verksamheter och projekt startades. Nya program antogs, namnbyte från ms-förbundet till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, referensgrupper för olika diagnoser och ett stort antal lokalföreningar startades och fick stöd. Samtidigt var det demonstrationernas tid med många reformer inom politik och samhällsutveckling. Det medverkade förbundet och våra medlemmar till, tack vare stabil ekonomi.


Allan Salméns yrkeskompetens inom inte minst rehabilitering, var också till stor nytta för förbundets medlemmar. Tidigt i sin yrkesbana anställdes Allan Salmén som intendent (chef) på den då nybildade Stiftelsen Humlegården i Sigtuna för neurologisk rehabilitering. Verksamheten utvecklades till en av landets första och ledande anläggningar med neurologisk rehabilitering. Senare blev han också engagerad i Stiftelsen Vintersol på Teneriffa, där han bidrog till en utveckling.

 

Förmåga att lyssna på andra, modig att våga satsa nytt, kunnig, allsidig, rakryggad och lojal med fattade beslut är omdömen som flera samtida personer tar upp om hans person och insatser.
Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på Allan Salméns mångåriga engagemang och insatser för våra medlemmar, Neuroförbundet och Neurofonden. Våra tankar går nu till Allan Salméns familj.


Lise Lidbäck
Förbundsordförande

 

Porträttbilden av Allan Salmén: Foto: Mats Gustafsson

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för tillgång till god neurologisk vård i hela Sverige.

Ge en gåva

Neuroförbundet som podd

Möt människor som lever med, forskar om, eller berörs på andra sätt - av neurologiska diagnoser.

Lyssna på Neuropodden