Håll ut! Reflex Magasin nr 1-2018 är några dagar försenad

, Håkan Sjunnesson

NEURO:s medlemstidning Reflex Magasin kommer att med nr 1-2018 se annorlunda ut för den trogne läsaren, men innehållstrukturen har bara smärre förändringar.
Detta sker när Neuroförbundet också gör andra systembyten och justerar sin grafiska profil, vilket också syns i Reflex. Dessvärre har produktionen fördröjts två veckor och magasinet väntas vara hos läsarna runt den 7 mars.

Så här ser alltså omslaget ut på Reflex 1-2018, med Neuro-medlemmen Anna-Karin Bengtar på omslaget. Hon som skapade en stor insamlingsgala i Orsa nyligen, för forskningen kring ms. En musikfest av lokala musikaliska förmågor, med bland andra Kalle Moraeus i spetsen, som fick hela Orsa på fötter.

Därför ser Reflex annorlunda ut

Orsaken till att Reflex Magasin ser annorlunda ut är dels att Neuroförbundet (NEURO) justerat sin grafiska profil vilket kommer att synas i medlemstidningen och dels för att förbundets ser över sina kostnader.

Det har nämligen blivit allt dyrare för förbundet att producera och leverera tryckt material, eftersom också portokostnader för tidningsdistribution har ökat och annonsintäkterna har minskat i tryckt media.

För att minska på de fasta kostnaderna/utgifterna, har Neuroförbundet i ett offertförfarande upphandlat tjänsten att slutredigera Reflexmagasinen.

Konsekvensen blev ett byte av redigeringsbyrå, som svarar för utseendet och redigeringen av Reflex Magasin.

Översyn av kommunikationsvägar

Neuroförbundet ser också över sina olika kommunikationsvägar, för att bli en modern tillgänglig och användbar organisation, som utvecklas i takt med tiden och samhället.

Som en konsekvens av detta kommer webbsidan www.neuroforbundet.se också att se annorlunda ut för läsaren/besökaren från och med slutet av april 2018.

Webbplattformen byts eftersom den nuvarande webbplattformen inte fungerar på det sätt som kommunikationsavdelningen vill.

Dessutom kommer förbundet att använda det korta begreppet Neuro istället för Neuroförbundet framöver och i linje med det blir den nya webbadressen www.neuro.se (Dock kommer www.neuroforbundet.se också att vara användbar under överskådlig framtid, men den styrs till neuro.se).

Neuropodden är en nysatsning

I arbetet med att vara en organisation i tiden har till exempel Neuropodden skapats, en ny webbradiokanal med mycket spännande att lyssna på, när du vill och kan.

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna.

Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!