En person som blir skjutsad i en rullstol. Foto.
Foto: Peder Björling.

Gör som Norge – gör funktionsrättskonventionen till lag

Norge kommer att skriva in FN:s funktionsrättskonvention i landets lagar. En rad aktivister och ideella organisationer (däribland Neuro) kräver att Sverige följer den norska regeringens exempel.

Ur debattartikeln på altinget.se:

I Norge trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen, i kraft 2013. Nu har regeringen i vårt grannland bestämt att rättigheterna som beskrivs i konventionen ska skrivas in i norsk lag. Senast i slutet av nästa år ska juridiska experter ha tagit fram förslag om hur det ska gå till.

Lätt att smita undan

I Sverige var vi till en början snabbare än Norge. Konventionen trädde i kraft i Sverige 2009. Den gäller redan i dag och om den dessutom blir lag skulle det bli svårare att smita undan ifrån den, så som ofta sker i dag. Flera riksdagspolitiker har lämnat in motioner om att göra konventionen till lag men deras förslag har inte blivit verklighet, de senaste åren har det varit tyst. Svenska politiker har ännu inte beslutat att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag.