En närbild på två händer som ger en injektion. Foto.
"Vi hade också gärna sett att utredningens bedömning att en fast vårdkontakt bör ansvara för att den individuella planen är aktuell hade resulterat i att utredningen lämnade som förslag att en bestämmelse om det skulle regleras i lag." Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge våra cirka 13 000 medlemmar information, stöd och en framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Neuro välkomnar i stort utredningen och det steg mot en god och nära vård som den innebär. Vi kommenterar och tillstyrker flera av lagändringsförslagen och välkomnar särskilt de som skulle innebära att fler patienter ges möjligheten till individuella planer respektive en reglering om att planerna ska innehålla förebyggande och rehabiliterande insatser.

Det krävs resurser

Det krävs lagändringar, men vi vill understryka att det också krävs resurser och tydliga prioriteringar från styrande politiker på alla nivåer för att den omställning som krävs ska bli verklighet och vårdgivares skyldigheter ska efterlevas i praktiken.

Det krävs också ett tydligt ledarskap och utbildad personal för att lagens intentioner ska bli verklighet.

Läs hela Neuros yttrande

"Utöver de förslag som utredningen lämnat ser vi gärna att patient- och anhörigorganisationer uppdras att bidra till informationsspridning för att uppnå syftet med lagändringsförslagen. "

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!