Stefan Einhorns tankar om gemenskap är tänkvärda: "Ingen sammanfattar reglerna för ett socialt hållbart samhälle bättre än den norska barnboksförfattaren Thorbjörn Egner. Genom sin sagobokskaraktär överkonstapel Bastian i barnboken ”Folk och rövare i Kamomilla” stad från 1955, har han formulerat stadens etiska regler i följande lag: ”Man ska inte plåga andra, man ska alltid bjuda till. Men för övrig kan man göra vad man vill”, enligt Stefan Einhorn. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Gemenskap och symtom tema för senaste numret av Reflex Magasin 4-2020

Nu är Reflex Magasin nummer 4-2020 utgiven, medlemstidningen i Neuro. Den innehåller mycket intressant läsning om gemenskap och symtom. Möt läkaren Stefan Einhorn, som under flera år felaktigt blev diagnosticerad som hypokondriker. Läs om hjärntrötthetsforskning och hur du kan få hjälp att skratta.

Temat för Reflex Magasin nr 4 2020 har gemenskap och symtom och i stora drag innehåller detta nummer av Neuros medlemstidning följande:

Porträttet: hållbar gemenskap Dr Einhorns mission

Redan 2007 började neurologiska Stefan Einhorn pryder omslaget på Reflex Mafgasin nummer 4 2020. Foto: Elisabeth Ohlson Wallinsymtom spöka i kroppen på läkaren och författaren Stefan Einhorn, som under flera år först felaktigt blev diagnosticerad som hypokondriker. Hans tolfte bok har den provocerande titeln ”Konsten att fördärva sitt liv – eller inte” och Stefan är en av krafterna bakom forskningen på Centrum för social hållbarhet.

'

'

Må Bra hälsa: skratta och må bättre trots svår tid

I denna märkliga tid vi just nu får Malin Schulz Foto: Håkan Sjunnessonvara med om med en coronapandemi som bedövar det mesta, behöver vi ta hand om oss extra mycket och göra det bästa vi kan för att hålla oss starka både fysiskt och mentalt. Då är skrattet en viktig faktor hävdar Neuromedlemmen och personliga tränaren Malin Schulz som skriver i Reflex Magasin sedan flera år.

'

'

'

Forskning: Neurofondens stora bidrag till fatigue-forskning

Neurologen Fredrik Piehls forskarteamFrån vänster Fredrik Piehl och Roger Lindahl. Foto: Håkan Sjunnesson på Karolinska Institutet fick Neurofondens stora forskningsbidrag 2020 på en halv miljon kronor, för viktiga studier kring orsaker och behandlingar av symtomet fatigue vid diagnosen MS, multipel skleros.
Neurodagen 2020: Coronapåverkad Neurodag men gemenskaper stärks
Normala år brukar föreningslivet inom Neuro bjuda på en uppsjö av aktiviteter runt om i landet kring den årliga Neurodagen 28 september. I år har aktiviteterna påverkats mycket av det rådande läget med coronapandemin och blivit färre. Men det är ändå flera föreningar som håller i sin gemenskap på nya sätt.

'

'

'

Neurodagen: Coronapåverkad Neurodag men gemenskaper stärks

Normala år brukar föreningslivet inomNeurodagen 2020 Neuro bjuda på en uppsjö av aktiviteter runt om i landet kring den årliga Neurodagen 28 september. I år har aktiviteterna påverkats mycket av det rådande läget med coronapandemin och blivit färre. Men det är ändå flera föreningar som håller i sin gemenskap på nya sätt.

'

'

'

På rätt sida: LSS – en rättighetslag ständigt på glid

1994 sjösattes LSS, Lagen om stöd Lise Lidbäck talar på Funktionshinderdagen 2016 Foto: Håkan Sjunnessonoch service till vissa funktionshindrade, en reform som innebar en omvälvande livsförändring för många personer med funktionsnedsättning, men nu är den ifrågasatt och Neuro förkastar senaste remissförslaget till justerat LSS-förslag.

'

'

'

'

Förbundsnytt: medlemsmöjligheter inför kongressen

Så nominerar du en ledamot till Bengt Olsson valberedningens ordförande i Neuro. Foto: Håkan Sjunnessonförbundsstyrelsen 2021–2025 och här är guiden för att skriva en motion till förbundskongressen den 10-12 september 2021.
Insamling: Ingen ska behöva känna sig ensam under julhelgerna
Om Neuros insamlingskampanj i anslutning till julhelgerna 2020 och om online-event runt om i landets Neuroföreningar.

'

'

'

Insamling: Neuros julinsamling mot ensamhet

Läs om Neuros insamlingskampanj i Jenny Höglund skriver om Neuros insamlingsarbete  i Reflex Magasin. Foto: Håkan Sjunnessonanslutning till julhelgerna 2020 som Neuros insamlingsansvariga Jenny Höglund skriver om. Och om onlineevent runt om i landets Neuroföreningar, för att Ingen ska behöva känna sig ensam under julhelgerna i denna extra svåra pandemi-isoleringstid.

'

'

'

Läs Reflex Magasin som taltidning

Reflex Magasin finns också som så kallad taltidning för synskadade. Om du vill ha den varianten, mejla till reflex@neuro.se eller ring redaktören 076-0017014.

Håkan Sjunnesson, redaktör

 

 

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!