Fyra personer på rad på ett podium. Foto.
Lise Lidbäck, längst till höger, på seminariet i Riksdagen. Foto: Alfred Skogberg.

Frukostseminarium i Riksdagen på temat jämlik rehabilitering

Regelbundna möten med politiker på högsta nivå är ett måste för att förmedla kunskap om vad Neuros medlemmar går igenom.

Och nyligen medverkade Neuro på ett frukostseminarium i Riksdagen på temat jämlik rehabilitering.

- Frågan om tillgång till jämlik och individanpassad rehabilitering har stått högst upp på förbundets agenda i många år. Inte minst vittnar våra återkommande medlemsundersökningar och Neurorapporter om hur dåligt det är ställt, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro.

Vi på Neuro är glada över att frågorna, efter många års arbete, har kommit in i Riksdagshuset på allvar. Inte minst gläds vi över Riksdagens tillkännagivande till Regeringen om att se över lagstiftningen så att nationella riktlinjer kring rehabilitering, habilitering och hjälpmedel ska kunna etableras.

- Sådana riktlinjer skulle innebära ett rejält kliv framåt. Men mycket kvarstår innan målet är nått – att alla som behöver adekvat individuell rehabilitering och anpassade hjälpmedel ska få det, oavsett var i landet man bor. Vi kommer att kämpa vidare tills vi är där. Det handlar om rätten till ett värdigt liv, säger Lise Lidbäck.

Seminariet anordnades av Socialutskottets ordförande Acko Ankaberg Johansson (KD) och Dag Larsson (S) ledamot av socialutskottet, i samarbete med Neuro, Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna.

Lise Lidbäck ordförande i Neuro inledde med en presentation av patientperspektivet med utgångspunkt från Neurorapporten 2021.

Därefter presenterade Magnus Zingmark forskare och arbetsterapeut, aktuell forskning om hälsoekonomiska vinster av rehabiliterande insatser.

Sist ut var Ida Kåhlin förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter som tillsammans med Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna lyfte det viktiga professionsperspektivet utifrån förebyggande och rehabiliterande insatser.
Seminariet, som modererades av Anna Nergårdh, avslutades med en paneldebatt.