Porträttbilder på Annika och Angeli. Fotomontage.
Nu vill Annika och Angeli veta vad du tycker. Skriv till deras digitala brevlåda.

Förändringar på gång i Neuro

Hej Annika Sundh Meiling och Angeli Sjöström Hederberg. Ni ska stödja Neuro i den organisationsöversyn som kongressen tagit beslut om. Berätta, vad ska ni göra?

– Målet är att i nära dialog med föreningslivet vaska fram hur förbundet ska organisera sig för att på bästa sätt nå sina mål och ta tillvara på nuvarande och potentiella medlemmars intressen. Översynen har föregåtts av flera års interna diskussioner, arbetsgrupper och analyser. Nu ska vi bidra till att stärka upp arbetet fram till den extrainsatta kongressen 2022.

Brevlåda

Öppen brevlåda om Neuros organisationsöversyn. Kanske har du tankar om nya engagemangsformer? Eller så har du idéer på hur föreningar och länsförbund ska jobba?

Här har du möjligheten att bidra med tankar och idéer fram till maj 2022. Allt är värdefullt, stort som smått. Du är anonym och kan skicka in svar hur många gånger som helst.

Till brevlådan>>

Varför görs detta?

– Det efterfrågas från föreningar och länsförbund. Många slåss med utmaningarna att påverka beslutsfattare och att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Samma utmaningar finns i hela civilsamhället. Det hoppfulla är att forskning visar att svensken vill vara medlem och engagera sig, men ibland på andra sätt än tidigare. Det kan handla om att i samklang med en representativ och demokratisk
rörelse också kunna erbjuda digitala mötesplatser, dialog i sociala medier eller nätverk som bygger på en fråga snarare än geografi. Men vi vet inte idag hur översynen kommer landa, det bestämmer ju föreningslivet tillsammans!

Vad har ni för bakgrund?

– Vi driver Medlemsutveckling.se och har i femton år jobbat med förändring, medlemsengagemang och verksamhetsutveckling i det svenska föreningslivet. Annika är pedagog och Angeli sociolog.

Hur lägger ni upp arbetet?

– Förbundsstyrelsen leder arbetet, vi projekt-­ och processleder och förbundskansliet stöttar i genomförandet. Det kommer erbjudas mängder av arenor för att kunna medskapa slutresultatet: vi arbetar nära en referensgrupp, gör intervjuer med aktiva, skickar ut information, bjuder in till vägvalskonferenser och öppnar upp för digitala fikor med förbundsstyrelsen. Vi vill inkludera så många som möjligt, även de som inte är så digitala, inte kan resa till konferenser och så vidare.

Vilka involveras?

– Främst förtroendevalda i föreningslivet, men alla medlemmar kommer få möjlighet att tycka till. Det finns många som inte är aktiva idag som sitter på intressanta perspektiv.

När ska ni vara klara?

– I maj lägger vi fram vår slutliga rekommendation. Den kommer sedan att utgöra underlag för en extra kongress i september. Sen återstår ju görandet i praktiken, så för förbundet är det en flerårig resa.

Om någon undrar något, hur är bästa sättet att kontakta er?

– Mejla oss. På Föreningsservice på webben lägger vi kontinuerligt upp det senaste. Det här är en demokratisk process: alla kommer inte att få som de vill i
slutändan, men alla kan ta chansen att bidra med sina åsikter!