En person som kör en person i rullstol. Foto.
De som arbetar som personliga assistenter förtjänar goda villkor i likhet med övriga arbetsmarknaden, det vill säga anställningstrygghet, löneutveckling och yrkesutveckling. Foto: Peder Björling.

Ett fatalt misstag har sänkt assistenters lön

I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader.

Rätten till personlig assistans uppfylls inte om den inte backas upp med en tillräcklig finansiering, skriver tolv företrädare för assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare.

Neuro skriver idag tillsammans med ytterligare 11 organisationer på Expressens debattsida.

Ibland beskrivs personlig assistans som ”enkla jobb”. Inget kunde vara mer felaktigt.

Personliga assistenter utför arbetsuppgifter som ställer stora krav på kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet.

När assistansersättningen urholkas och realt får ett lägre värde minskar möjligheterna till löne- och kompetensutveckling, som är en förutsättning för att personer med behov av personlig assistans ska kunna få assistans med god kvalitet och kontinuitet.

För snart 30 år sedan infördes personlig assistans som en av de viktigaste funktionsrättspolitiska reformerna någonsin i Sverige.

Resurser till assistansen har halkat efter

Sedan dess har personliga assistenter bidragit till att ge människor med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett självbestämt liv som andra.

Med omkring 100 000 anställda är personlig assistent i dag ett av Sveriges vanligaste yrken. Trots det är det en ganska okänd yrkesgrupp och få människor vet vad en personlig assistent egentligen gör.

Kanske är det därför resurserna till yrket har tillåtits halka efter under snart ett decennium.