Provrör för blod i ett provrörsställ. Foto.
Nu krävs politisk handlingskraft så att vi i Sverige ska kunna dra bättre nytta av forskning och utveckling, både nu och inför nästa hälsohot, och vi ser fram emot en konstruktiv dialog om våra förslag, skriver artikelförfattarna. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

DN Debatt: ”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris”

Neuro och 31 andra företrädare för vård, akademi, företag och intresseorganisationer: Sverige är inte anpassat för dagens globala hälsoutmaningar.

Sverige kan genom medicinsk forskning och utveckling stå bättre rustade vid nästa hälsokris. Det handlar om att säkerställa forskningskompetens, kunna dela hälso- och vårddata samt öka möjligheten att genomföra patientnära studier i vården.

Vård och medicinsk forskning och utveckling står i frontlinjen när det gäller att hantera och bekämpa en pandemi. Stora insatser har gjorts, men det har också blivit tydligt att Sveriges regelverk, sjukvård, hälsodatasystem och relativt små forskningsmiljöer inte är anpassade för dagens globala hälsoutmaningar.

[Det här är en förkortad version av debattartikeln]

Våra åtgärdsförslag ryms inom följande fyra områden:

  • Investera i starka och hållbara forskningsmiljöer.
  • Möjliggör delning av hälso- och vårddata.
  • Stärk bemanning och kompetens inom vården.
  • Underlätta för patientnära studier även i krisläge.