Fredric Lindström omgiven av Anette Strandberg och Caroline Elmstedt från Neuro. Foto.
Foto: Privat.

Diktat om Neuros organisationsöversyn

, Fredric Lindström

Valjeviken den 18 september 2021.

För att olika föreningar ska finnas kvar, måste människor lockas till dem. Man gör det genom broschyrer. Där står det vad föreningarna står för. Men också vilka de vill ha med.

De ska ha inre motivation. När man har det, kan man jobba effektivare och målmedvetet.

Intresset väcker engagemang och viljan att hjälpa andra. Hjälpsamma medlemmar gör allt för att föreningarna ska leva upp till sina förväntningar.

Det är viktigt att styrelseledamöterna lyssnar på dem. Medlemmarna måste känna samhörighet.

Med styrelseledamöter som lyssnar på medlemmarna kan föreningarna locka till sig sina medlemmar. Man måste kunna vara lyhörd och en god lyssnare. Utan det blir det bara konflikter. Det skapar ovilja att göra allt för att stötta föreningarna.
Idrottsföreningar och andra föreningar borde få finnas kvar i framtiden. Problemet är att hur man kan värva medlemmar.

Det får inte vara något tvång. Man ska gå till föreningarna och känna glädje. Glädjen kommer om man strävar efter samma mål.

Föreningarna är viktigt för medborgarna. De ger oss en gemenskap. De får oss att känna oss värdefulla. De kastar ut oss i en värld av möjligheter. Vi får vara med i samhället genom bidrag från föreningarna.

På så sätt kommer världen att bli rikare och få oss att vara nöjda med våra liv.

Jag heter Fredric Lindström

Jag fick syrebrist när jag föddes. Det ledde till att jag inte kan prata eller gå. Jag pratar med hjälp av en bokstavstavla och en laserlampa.

Med hjälp av toppenbra assistenter och familj har jag arbetat på en daglig verksamhet i Växjö. Där skrev jag broschyrer åt kommunen.

På fritiden fikar jag på konditori och lyssnar på musik. Jag tycker om att resa till Tyskland och se de öppna fälten och skogarna. Då väcks min passion till liv. Det är en sång till livet. Den knyter ihop starka familjeband, till läslust och inspiration till poesi och historier.

Jag bor i Växjö. Det är en liten stad i Småland. Jag går på folkhögskola på Valjeviken i Sölvesborg.

Jag skriver dikter och berättelser om olika saker.