Porträttbild på Lise Lidbäck. Foto.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor

Personer med funktionsnedsättning tillhör de grupper i samhället som ofta har det svårt ekonomiskt. Neuro i debattartikeln tillsammans med Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung.

En rapport från Socialstyrelsen bekräftar att vi går mot en alltmer ojämlik hjälpmedelsförsörjning där bostadsorten kan avgöra om individen har råd med de hjälpmedel som behövs för att klara vardagen. Men det ska inte spela någon roll om du bor i Norrköping eller Nora, tillgången till hjälpmedel måste bli mer jämlik.

Hjälpmedelsförsörjningen oförutsägbar

Under förra året påbörjade Socialstyrelsen en ny kontinuerlig nationell datainsamling i syfte att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet. Resultaten ska ge ett underlag till regionernas och kommunernas fortsatta utvecklingsarbete på området.

Slutrapporten ”Uppdrag statistik på hjälpmedelsområdet”, som publicerades i december 2021, ger en första nationell överblick av hjälpmedelsförsörjningen och den styrker våra tidigare uppgifter om att hjälpmedelsförsörjningen ser olika ut i landet och blir alltmer oförutsägbar.