Porträtt på Johanna Andersson. Foto.
"Ett hårdare politiskt klimat har gjort det möjligt för kommunerna att bortse från sina skyldigheter. Istället för att värna mänskliga rättigheter har man ifrågasatt dem." Foto: Håkan Sjunnesson/Neuro.

Johanna Andersson, Neuro: ”Det är en förlust av människor som kan bidra till samhället”

Regeringen behöver återupprätta LSS intentioner så att alla grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet, säger Johanna Andersson.

– Lena Hallengren försöker hitta kryphål när hon säger att LSS förarbeten ska tolkas som att behov inom assistansen är integritetskänsliga.

Antalet personer med kommunalt beviljad assistans minskade med 8 procent eller 431 personer mellan okt 2020 och okt 2021. Samtidigt minskade antalet assistansberättigade med finansiering från Försäkringskassan till en ny bottennivå på 13 574 i mars 2022, en minskning med 2 605 personer sedan oktober 2015. Johanna Andersson, vice ordförande i Neuro, ser detta som en förlust för hela samhället.

– Jag ser först och främst livsöden. Personer som inte längre kan jobba, träna, uträtta ärenden eller utöva intressen. Människor tvingas till isolering och beroendeskap av anhöriga. Vi borde kommit längre när vi påstår oss värna mänskliga rättigheter.