Ett par bakifrån som promenerar utmed vattnet. Foto.
Den så kallade smittbärarpenningen som ska beviljas för närstående är ett hastverk som inte kommer att få någon effekt i skyddandet av riskgrupper. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med Neuro och sju andra förbund.

Vi vet med säkerhet att skyddandet av riskgrupper är helt centralt i pandemibekämpningen, och därtill hör att riskpersoners närmaste anhöriga inte får riskera att ta hem viruset.

Vi har sedan i mars påpekat behovet av ersättning till personer i riskgrupp och deras närstående. Tidigt fick vi signaler från våra medlemmar om personer som stannar hemma från jobbet utan ersättning för att skydda sig själva eller sina närstående. Många vittnesmål är desperata och beskriver en raserad privatekonomi, förlorade anställningar och dyra sms-lån för att klara situationen.

När regeringen nu äntligen tagit ett beslut, är beskedet till de som varit utan inkomst i flera månader att någon ersättning inte kommer att betalas ut förrän i höst. Det är illa nog, men det blir värre. Den så kallade smittbärarpenningen som ska beviljas för närstående är ett hastverk som inte kommer att få någon effekt i skyddandet av riskgrupper. För att närstående ska få ersättning krävs att de både förvärvsarbetar och arbetar som personlig assistent till sina närstående eller får närståendebidrag för att de vårdar dem.