Porträttbild på Lise Lidbäck. Foto.
Våra tre patientorganisationer samlar nästan 90 000 medlemmar. Hur vården fungerar, vilken kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och likvärdighet som råder är viktigt. Det är hög tid att ge dem med störst behov företräde i vården. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

”Dags att ge dem med störst ­behov företräde i vården”

I takt med att fler blir äldre ökar antalet personer som ­diagnostiseras med en eller flera kroniska sjuk­domar. Göran Stiernstedts nya utredning om de digitala lösningarnas integrering i vården kan i bästa fall skifta vårdens fokus från de friskaste patienterna till patienterna med långvariga sjukdomar och svårbehandlade sjukdomstillstånd. I sämsta fall blir det mer av samma utveckling som präglat de senaste årtiondenas splittrade närmanden till moderna digitala hjälpmedel och metoder.

Neuros ordförande Lise Lidbäck tillsammans med Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet och Inger Ros, ordförande Hjärt Lung, på Dagens Medicins debattsida.

Kronisk sjukdom förekommer hos nästan halva befolkningen och står för en majoritet av ­sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaderna. I takt med att fler blir äldre, ökar antalet personer som ­diagnostiseras med en eller flera kroniska sjuk­domar. Sjukvårdens utmaning är att anpassa vården till den komplexa patienten som ofta har livslånga sjukdomar. Ändå har konsekvenserna av beslut­fattares mångåriga agerande blivit tvärtom. Med ett ökat fokus på de friskaste patienterna har resurser styrts om från patienterna med störst behov.

Vi har läst Göran Stiernstedts slutbetänkande Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård ­baserad på behov och kontinuitet, som över­lämnades till socialminister Lena Hallengren (S) i höstas. Efter att utredningen gått på remiss är de ­patientorganisationer som vi representerar överens om tre punkter som vi ser som särskilt viktiga för att den föreslagna vårdvalsreformen ska landa bra.

  1. Nationell portal för vårdval.
  2. Nationella ersättningsprinciper och nationellt reglerad patientavgift
  3. Fast vårdkontakt i ett interprofessionellt team.