Bild på Anette Pettersson i en rosa jacka. Foto.
Som diagnosstödjare kan Anette Pettersson vara en medmänniska, som har erfarenhet i hur det är att leva med en muskelsjukdom.

Därför är Anette diagnosstödjare

Anette Pettersson, diagnosstödjare, neuromuskulära sjukdomar (NMD).
Varför är du diagnosstödjare i Neuro?
– Jag vill kunna stötta andra då jag själv var väldigt ensam med mina undringar under uppväxten och när jag i vuxen ålder fick min ovanliga diagnos. Först när jag blev medlem i Neuro hittade jag det stöd och den gemenskap jag saknat.

Vilken typ av frågor eller funderingar brukar du oftast få?

– Ofta är det frågor kring olika stödinsatser, egna tankar och frågor kring hur man kan hantera olika saker som dyker upp i vardagslivet.

Vilka är de viktigaste uppgifterna som diagnosstödjare, som du ser det?

– Att kunna vara ett bollplank till personens olika funderingar. Att kunna berätta om stödinsatser. Att vara en medmänniska som har erfarenhet i hur det är att leva med en muskelsjukdom och i mitt fall även hur det är att vara anhörig till personer med muskelsjukdom.

Vad betyder Neuros föreningsliv för dig?

– Neuros föreningsliv är den plattform där jag hämtar kraft och samlar på mig nya erfarenheter och kunskaper från. Den ger mig ett rikt socialt kontaktnät med människor som är i liknande situationer som mig själv. Det är inom Neuros värld som jag har vågat ta stegen ut och tala om vilka utmaningar vi med neurologiska diagnoser och symtom ställs inför i livets olika skeden. Neuro ger mig både kunskap, styrka, trygghet och gemenskap i en härligt inspirerande mix!

Hur hanterar du dina egna diagnossymtom i vardagslivet?

– Allt eftersom jag blivit äldre har jag blivit bättre på att tolka min kropp. Jag försämras långsamt och hinner därmed med att bearbeta förlusten av rörelseförmågor allt eftersom. Jag har lärt mig att glädjas åt allt det jag fortfarande kan göra och vara tacksam för det. Jag slåss för min rehab då träningen är den enda medicinska behandling som finns för min muskelsjukdom.

Har du något intresse som gör dig glad?

– Jag tycker om att ta med mig kameran ut på mina rullerundor och fota, både natur, växter och djur. Det är avkopplande. Jag älskar mitt arbete som resurslärare för nyanlända i de lägre åldrarna. Jag finner stor glädje i att vara med att både lyfta och driva olika viktiga frågor inom Neuro, både på lokal- och länsnivå som rehabilitering.

Vem är du?

– Jag är en positiv person som väljer att ta vara på livet här och nu. Jag är envis, snäll, hjälpsam. Driven i vissa frågor. Stöttar och kämpar och i vissa fall även för talan i olika saker för de som inte längre orkar eller ha förmågan att kämpa
på egen hand. Som tonåring var jag blyg och osäker, nu är jag trygg i vem jag är, säger Anette Petterson.