Lise Lidbäck i Marabouparken.
Lise Lidbäck, Neuros ordförande: Årligen får cirka 25 000 svenskar en stroke. Var fjärde avlider inom tre månader i likhet med min pappa. De som överlever får ofta någon form av bestående funktionsnedsättningar som kräver fortsatt sjukvård i form av medicinering och rehabilitering. Foto: Alfred Skogberg.

Blir det bra strokevård för alla nu?

Den 13 november 2007 förlorade jag min pappa i en stroke. Han fick aldrig uppleva livet som pensionär efter ett långt yrkesliv. Han hade otur i vårdlotteriet - sjukvården efter akutskedet fungerade inte som vi i familjen önskat och han avled tre månader efter insjuknandet.

Neuros ordförande Lise Lidbäck i debattartikel i Dalademokraten.

Stroke är en livslång sjukdom som berör väldigt många. Nästan alla har känner någon som drabbats – en kär anhörig, granne eller vän. I mitt uppdrag som ordförande för Neuroförbundet möter jag många som fått sina liv förändrade från grunden och som behöver livslång hjälp för att få det dagliga livet att fungera. En hjälp som inte alls är självklar att få.

Sverige har kommit långt när det kommer till den akuta sjukvården, precis när stroken inträffat, men den stora utmaningen för patienten ligger efter utskrivning från sjukhuset.