Lise i Marabouparken. Foto.
Foto: Alfred Skogberg

Bättre stöd till personer med funktionsnedsättningar

”Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som handlar om bättre stöd till personer med funktionsnedsättningar. Det anser riksdagen som riktade tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.”

- Neuro har länge kämpat för nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Våra neurorapporter talar sitt tydliga språk, ditt postnummer spelar en större roll än dina faktiska behov. Så kan vi inte ha det, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro.

Nu skymtar vi en ljusning!

- Detta ser vi fram emot. Vi gläds också åt att Huvudmannaskapsutredningen i ett tilläggsdirektiv ska få uppdraget att utarbeta förslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans, säger Lise Lidbäck.