Porträttbild på Lise Lidbäck. Foto.
"Sverige har kommit långt när det gäller den akuta sjukvården vid en stroke, det vill säga det första vårdförloppet. Men bra sjukvård i form av rehabilitering efter akutsjukvården är inte minst viktig." Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

”Bättre rehabilitering efter stroke är ett måste”

Lidandet och de stora kostnaderna kopplade till strokefallen kan minska betydligt om de nya riktlinjer som nu är på remiss införs i hela Sverige, skriver Neuros ordförande Lise Lidbäck på Dagens Medicins debattsida.

Ungefär 25 000 svenskar drabbas årligen av en stroke, eller nära 70 varje dag. Var fjärde avlider inom tre månader. Det är enorma tragedier för individerna, för närstående och för samhället. Men lidandet och de stora kostnaderna kopplade till strokefallen kan minska betydligt om de nya riktlinjer som nu är på remiss införs i hela Sverige.