Foto: Peder Björling

Anhörigmedlem byter namn till stödmedlem

1 januari 2024 kommer det som idag heter ”anhörigmedlem” byta namn till ”stödmedlem”. Vi vill öppna upp och möjliggöra för fler att vara medlemmar i Neuroförbundet.

När vi blir fler kan vi tydligare synas och höras både lokalt, regionalt och nationellt. Vi blir en kraft att räkna med när vi bildar opinion och tar plats i debatten kring allt från rätten till hjälpmedel, LSS och tillgängslighetsanpassning. Blir vi fler, blir vi starkare. Och då kan vi nå större framgång.

Som stödmedlem får du:

 • Allmänt nyhetsbrev varje månad.
 • Samtal med anhörigstödjare.
 • Möjlighet att delta i nationella anhörigträffar (digitala).
 • Tillgång till medlemsmagasinet Reflex digitalt.
 • Hotellförmåner.

Som stödmedlem betalar du en årlig avgift på 216 kronor eller 18 kronor/månad.

Obs! De anhörigmedlemmar som redan har olycksfallsförsäkringen får behålla den även som stödmedlem.

Vill du istället bli ordinarie medlem?

Vill du få tillgång till allt som Neuroförbundet erbjuder så rekommenderar vi dig att bli ordinarie medlem. I det ordinarie medlemskapet ingår:

 • Nyhetsbrev varje månad samt vissa inriktade på diagnoser.
 • Samtal med diagnosstödjare och anhörigstödjare.
 • Samtal med juridisk rådgivare.
 • Möjlighet att delta i digitala föreläsningar och anhörigträffar.
 • Medlemsmagasinet Reflex hemskickad i brevlådan.
 • Möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning. Från och med årsskiftet ingår möjligheten att få upp till 10 psykologsamtal.
 • Hjälp att upprätta framtidsfullmakt som säkrar att du i framtiden får hjälp av den person som du litar på.
 • Bil- och hotellförmåner.

Som ordinarie medlem betalar du en årlig avgift på 384 kronor eller 32 kronor/månad.

Vad ska du göra nu?

 • Du behöver inte göra något alls, ditt anhörigmedlemskap ändras automatiskt till att bli ett stödmedlemskap.
 • Om du vill ändra till ett ordinarie medlemskap, hör av dig till oss via telefon 08-677 70 10 eller mejl info@neuro.se.
 • Har du andra frågor om ditt medlemskap i Neuroförbundet så kontaktar du oss via tel 08-677 70 10 eller mejl info@neuro.se

Varmt tack för att du är medlem i Neuroförbundet!