Flygfoto över Friends Arena och Choice hotel. Foto.
Samma plats som förra gången. Foto: Friends arena.

Ändrade datum för Neuros kongress 2021

Nya datum: 10-12 september 2021.

På grund av rådande covid‐19‐pandemi har det uppkommit förändrade förutsättningar för att genomföra en kongress i juni 2021 med fysiskt deltagande.

Då många av våra ombud tillhör riskgrupper är bedömningen att det inte är möjligt att genomföra en kongress med fysiskt deltagande innan ett vaccin finns tillgängligt.

Det finns i nuläget indikationer på att ett vaccin kan finnas tillgängligt i början av 2021 men det får bedömas som osäkert om vaccinet hinner distribueras innan det beslutade kongressdatumet den 11‐13 juni 2021.

Genom att skjuta på kongressdatumet till i september skapas förutsättningar för att ett vaccin ska hinna distribueras.

Neuros förbundskongress10-12 september

Eftersom att en digital kongress möjligtvis skulle kunna begränsa ombudens deltagande samt minska möjligheten till demokratiska diskussioner och processer kring viktiga frågeställningar, ser förbundsstyrelsen det som fördelaktigt att kunna hålla en kongress med fysiskt deltagande och förbundsstyrelsen har därför beslutat att skjuta fram förbundskongressen 2021 till den 10‐12 september.