Plånbok med pengar i. Foto.
De som själva är i riskgrupp utlovas en ersättning senare i höst, men större delen av de närstående kommer inte att få rätt till någon ersättning alls. Foto: Pixabay.

25 organisationer kräver svar om smittskyddshanteringen under coronapandemin

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? På vilka grunder har besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning tagits? Dessa frågor ställer Funktionsrätt Sverige , där Neuro ingår, tillsammans med 24 andra organisationer idag i ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt till Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

”För personer som riskerar ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 och deras närstående är situationen med corona fortfarande lika akut, den har inte förändrats för att sommaren slagit ut i blom”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Merparten av dessa personer har sedan pandemin bröt ut tagit sitt fulla ansvar, följt myndigheternas rekommendationer och suttit isolerade, oavsett om det innebär att man får stanna hemma från arbetet utan ersättning, eller till och med förlorar sitt arbete. Och de har nu snart fem månader senare fortfarande inte fått ett öre i ersättning från staten för att klara sin situation. Konsekvensen för många är en havererad ekonomi.”

De som själva är i riskgrupp utlovas en ersättning senare i höst, men större delen av de närstående kommer inte att få rätt till någon ersättning alls.

”Det är så mycket som är oklart i detta”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Det handlar om allvarliga frågetecken kring hanteringen av smittskydd och vad besluten om ersättningarna grundar sig på. Vi vill ha svar på dessa frågor.”

”Att skydda alla personer som riskerar allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 måste vara en självklar samhällsangelägenhet. Det minsta vi kan begära är att viktig information och rekommendationer från våra myndigheter är samstämmiga och att vi kan förstå logiken bakom regeringens beslut som har en direkt inverkan på smittspridning, belastningen på sjukvården och fortsatt antal dödsfall. Vi förväntar oss att Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och regeringen skyndsamt hanterar våra frågor och ger oss svar.”, avslutas det gemensamma öppna brevet till regeringen och Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens generaldirektörer.