200 000 svenskar lider av okänd folksjukdom

Medier behöver bli bättre på att uppmärksamma sjukdomen polyneuropati. Och pengar måste satsas på forskning och utbildning så att den kan behandlas bättre. Det skriver Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet.

Utdrag ur debattartikeln:

Polyneuropati är en samlingsbeteckning för en grupp sjukdomar som involverar skador på flera perifera nerver. Det är de nerver som leder impulser som styr muskler och tar emot känselintryck från huden, till och från ryggmärgen och hjärnan.

Ett stort problem med polyneuropati är underdiagnostisering. Eftersom polyneuropati kan ha varierande symtom, och olika grad av svårighet, kan det vara svårt att snabbt diagnostisera den. Vissa kanske inte ens förstår att de har polyneuropati eftersom symtomen kan vara subtila eller förväxlas med andra tillstånd.

Det är dock viktigt att sprida medvetenhet om sjukdomen och dess möjliga konsekvenser för att öka förståelsen och stödet för dem som påverkas av den.