En husgavel med Socialstyrelsens logotype. Foto.
"Då riskgruppsinformationen kommer att ligga till grund för hur regionernas planer för genomförandet av vaccinering kommer att hanteras så är det av största vikt att regionerna, vi som medborgare och våra medlemmar har tydliga besked att utgå från." Foto: Håkan Sjunesson, Neuro.

Återigen otydlig riskgruppsinformation

Neuro har skickat ett öppet brev till berörda myndigheter och socialminister. Se även Socialstyrelsens svar.

Nu står vi inför en massvaccinering i Sverige och det har ofta nämnts att i första omgången kommer de i befolkningen som tillhör en riskgrupp att prioriteras. Till vår stora förvåning ser vi nu att informationen om vilka diagnoser/hälsotillstånd som klassas som riskgrupp åter skiljer sig åt på Socialstyrelsens respektive Folkhälsomyndighetens hemsida.

Då riskgruppsinformationen kommer att ligga till grund för hur regionernas planer för genomförandet av vaccinering kommer att hanteras så är det av största vikt att regionerna, vi som medborgare och våra medlemmar har tydliga besked att utgå från. Det är då av yttersta vikt att informationen är samstämmig hos myndigheterna.

Vi vill därför be om ett klargörande om vilken riskgruppsinformation som gäller.

Läs hela det öppna brevet

26 juni 2020 skrev vi om begäran av ett klargörande för vilka diagnoser/hälsotillstånd som är att betrakta som riskfaktorer för att identifiera riskgrupper avseende covid-19 i och med att det publicerats olika information på respektive Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens hemsida. Detta rättades till och informationen på de båda myndigheternas hemsida har sedan varit samstämmig.

Svar från Socialstyrelsen

[2020-12-17]

Tack för ert brev.

Vi ska se över hemsidan. Tack för att ni uppmärksammat detta.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för den nationella planen för vaccinering mot covid-19 och Socialstyrelsen samverkar i det uppdraget. Folkhälsomyndigheten har dock hand om vilka grupper som i första hand bör erbjudas vaccin mot covid-19.

Förtydliganden om prioriteringsordningen kan väntas när kunskapsläget om de olika vaccinerna ökar. För ytterligare frågor kring prioriteringsordning vid covid-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Bästa hälsningar
Olivia Wigzell