Grupp med två män och en kvinna vid pc som diskuterar.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning är olika namn för sammanställning av genomfört arbete och verksamhet. Foto: Peder Björling

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022

Nu finns Neuroförbundets årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 publicerade. Även årsredovisningarna för stiftelsen till Anders Ulffs minne och för Neurofonden1 finns publicerade.

Både årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 är underskrivna digitalt.
Revisionsberättelsen är sammanfattningen av revisorernas granskning av bokslutet. 

Där finns även en separat verksamhetsberättelse och effektrapport för 2022.

Du hittar dem under Om oss >  Viktiga dokument > Verksamhetsberättelse.

På sidan för verksamhetsberättelser kan du ta del av redovisningar för flera år tillbaka i tiden.

  

Innehållsansvarig: Mattias Bredberg