Sebastian och Kristin utanför ett gult trähus. Foto.
Varje framgång ger oss energi och kraft att fortsätta. En gåva från en privatperson, ett initiativ från ett företag eller ett fint pris som det här.” Säger Sebastian och Kristin, som driver insamlingen Stoppa ALS.

Årets Givare: Stoppa ALS för Neuro

Årets givare Stoppa ALS driver tillsammans med Neuro en riktad insamling för ALS-forskning. En insamling med målet att finansiera uppstart samt drift av ALS Treatment Center Karolinska. Tack vare den framgångsrika insamlingen finns sedan år 2018 ALS Treatment Center Karolinska på plats i Huddinge. Nu ligger fokus på att samla in pengar för att säkra att ALS Treatment Center Karolinska ska kunna fortsätta bedriva sin viktiga forskning med målet att hitta botemedel mot ALS.

Varje framgång ger oss energi och kraft att fortsätta. En gåva från en privatperson, ett initiativ från ett företag eller ett fint pris som det här.” Säger Sebastian och Kristin, som driver insamlingen Stoppa ALS.

Grundare till Stoppa ALS, Årets givare, är Sebastian och Kristin. Uppstarten till denna framgångsrika insamling är systemutvecklaren Sebastians dramatiska resa. Från att diagnostiseras med den svåra neurologiska diagnosen ALS till att försöka samla in ljusglimtar på ett och samma ställe. Stoppa ALS finns för att skapa hopp i en annars hopplös situation.

ALS Treatment Center fyller ett stort tomrum hos många som drabbas av ALS. Det ger hopp om framtiden och mer tid tillsammans med nära och kära.” Säger Sebastian och Kristin, som driver insamlingen Stoppa ALS.

Stoppa ALS har tillsammans med Neuroförbundet samlat över 1,5 miljoner kronor. Den framgångsrika insamlingen visar att det finns ett stort engagemang för att ALS-drabbade över hela Sverige ska erbjudas möjlighet att delta i kliniska läkemedelsstudier.