Foton på hjälpmedel för ögonstyrning, anpassat tangentbord med mera.
Några exempel på hjälpmedel för alternativa styrsätt. Foto Linköpings universitet.

Vill du delta i en studie om att använda digitala hjälpmedel med funktionshinder?

Linköpings universitet söker deltagare till en forskningsstudie och masteruppsats. De vill analysera alternativa styrsätt till dator, surfplatta och smartphone. Samtidigt vill de ta reda på upplevelser av digital delaktighet i vardagen för personer med funktionsnedsättning.

De flesta av våra vardagliga aktiviteter sker idag med dator, smartphones eller surfplattans hjälp. Det handlar exempelvis om att betala räkningar, kontakta vården, boka biljetter och hålla sociala kontakter.

Behov av alternativa styrsätt

När funktionshindret utesluter vanliga åtkomst med ett handmanövrerat tangentbord eller mus måste alternativ sökas. Anpassningar och hjälpmedel för att hantera dator, surfplatta, smartphone kallas alternativa styrsätt.

Använder du dig av ett hjälpmedel som alternativt styrsätt till din dator, smartphone eller surfplatta som exempelvis anpassat tangentbord, joystickmus, trackball, gyromus, ögonstyrning, kontaktstyrning eller programvara?

Vill du delta i studien?

Vill du bidra med dina erfarenheter genom en intervju som tar ca 30 min - 1 timme och genomförs via digitalt möte eller telefon?

Förutsättningar för att kunna delta i studien:

  • Du använder ett förskrivet alternativt styrsätt (exempelvis huvudmus, gyro, trackball, ögonstyrning, kontaktstyrning eller liknande) till din dator, surfplatta eller smartphone.
  • Du har ett funktionshinder och är över 18 år.

Studien är en del av en forskningsstudie och masteruppsats för Linköpings Universitet. Huvudansvarig forskare är Åsa Larsson Ranada, docent, leg arbetsterapeut, Institutionen för hälsa medicin och vård, Linköpings Universitet. Kristina Malmborg, student vid Linköpings universitet genomför denna studie.

Frågor och anmäla ditt intresse?

Om du är intresserad av att delta eller vill veta mer om studien, kan du kontakta Kristina Malmborg genom att skriv ett mejl till krima877@student.liu.se eller ringa på 070-190 44 10 (lämna ett meddelande om jag inte kan svara).

Det går bra att sprida informationen vidare om du känner någon som kan tänka sig vara med.