Valjeviken räddar Humlegårdens neurorehab-verksamhet

, Håkan Sjunnesson

Den 1 oktober drar rehabiliteringsverksamheten igång igen på Humlegården i ny regi.
-Stiftelsen Valjeviken tar nu ansvar för neurologisk rehabilitering i Stockholmsområdet. Det huvudbudskapet vill jag ha ut. Det är viktigt, hävdar Birgitta Engström, ordförande i Stiftelsen Valjeviken, som ska driva Humlegården vidare efter konkursen i somras.

Valjeviken har sedan den 22 augusti 2012 ett kontrakt med Rikshem, som äger fastigheten i centrala Sigtuna, där Stiftelsen Humlegården haft sin neurologiska rehabiliteringsverksamhet i nästan 50 år.

Beslutet om att ta över Humlegårdens neurorehab-verksamhet togs den 22 augusti, enligt stiftelsens ordförande Birgitta Engström. Och styrelsebeslutet var enigt.

Enhälligt styrelsebeslut

- Ja det var det. Vi måste naturligtvis tro på att det ska gå att driva verksamheten vidare på Humlegården. Annars hade vi inte valt det här.

- Vi kan ha vissa samverkansfördelar med verksamheten på Valjeviken, resonerar Stiftelsen Valjevikens ordförande Birgitta Engström.

Valjeviken har köpt inventarierna och utrustningen i fastigheten och har ett hyreskontrakt med fastighetsägaren Rikshem. Den hyra Rikshem kommit överens med Valjeviken om, är 3,9 miljoner kronor per år, enligt Birgitta Engström. Alltså 400.000 kronor mer än vad Humlegården betalade i årshyra till Rikshem, innan konkursen för en dryg månad sedan.

Rikshem köpte fastigheten i vintras

Fastigheten där Humlegården bedrivit sin verksamhet i värderades för några år sedan till 17 miljoner kronor, men såldes till Sigtunahem för 9 miljoner kronor för fem år sedan. Humlegården löste på så sätt en kritisk ekonomisk situation.
Rikshem köpte i sin tur fastigheten av Sigtunahem vintern 2012, alltså för ett drygt halvår sedan.

Försäljningen av fastigheten räddade Humlegårdens verksamhet under fem år, fram till den 12 juli 2012. Då begärde den dåvarande styrelsen sin egen verksamhet i konkurs. Den 10 augusti stängdes anläggningen. För att alltså öppna igen den 1 oktober.

Nyanställning efter intervjuer

Det blir ingen automatisk återanställning av den nyss konkursuppsagda 35-hövdade personalen på Humlegården.

- Nej det blir ingen automatisk återanställning, betonar Birgitta Engström. Vi kan inte fortsätta att ha lika mycket personal, utan kommer till exempel att ta över en del av Humlegårdens administration till Valjeviken.

Hur rekryteringen kommer att gå till för att ha ny personal på plats den första oktober, vill inte Birgitta Engström svara på i dagsläget. 

- Det är svårt att säga hur det exakt kommer att gå till. Vi har sagt att vi ska ha anställningsintervjuer med intressant personer omkring den 15 september.

300 får sin rehabilitering räddad

- Det handlar om att vi vill rädda rehabiliteringen för minst 300 personer i Stockholmstrakten, som haft sin långtidsrehabilitering där. Hade inte vi gjort den här affären, hade de blivit utan en nära rehabilitering. Det är därför vi gjort det här valet, säger Birgitta Engström, i Stiftelsen Valjeviken.

Länsförbunden i Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR står som huvudman för stiftelsen Valjevikens verksamhet.

Både Mättinge och Humlegården

Valjeviken driver en rehabiliterings- och konferensanläggning i Sölvesborg. För ett år sedan köpte de också Mättinge rehabiliterings- och kursgård vid Nyköpingskusten av RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
Birgitta är inte orolig för framtiden och pekar på att köpet av Mättinge fungerat bra det gångna året.

- Det har gått bra och vi går runt med verksamheten på Mättinge. Vi har bara haft Mättinge ett år och det är klart att allt inte är helt enkelt, eftersom Mättinge och Humlegården ligger långt från Valjeviken geografiskt sett, säger Birgitta Engström.

Men stiftelsen ser alltså stora samverkansmöjligheter för att minska utgifterna och få en sund ekonomi totalt i de tre anläggningarnas verksamhet.
Nu finns alltså åter förutsättningar för att det blir ett pampigt 50-årsjubileum för Humlegårdens verksamhet i höst.

Valjeviken köper Humlegården
2012-08-23 (11:49)
Efter förhandling blev det nu klart att Valjeviken köper rehabiliteringsanläggningen Humlegården i Sigtuna.
I 50 år har verksamhet bedrivits för personer med neurologiska funktionsnedsättningar.
Den 1 oktober startar Valjeviken verksamheten.

Rehabcenter Humlegården öppnar igen(radio stockhom-sr.se)
Rehabiliteringsklinik i Sigtuna räddad(upplandsnytt-sr.se)