Lise Lidbäck i sin elrullstol, utomhus i höstväder. Foto.
"Nationell styrning saknas inom hjälpmedelsområdet, vilket gör att tolkningarna av MDR varierar i landets regioner och kommuner." Foto: Alfred Skogberg.

Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel måste säkerställas

Socialstyrelsens nationella hjälpmedelsstatistik visar redan att tillgången är ojämlik över landet, skriver Logopedförbundet och Sveriges arbetsterapeuter tillsammans med Neuroförbundet och en rad andra patientorganisationer Altinget debatt.

Utdrag ur debattartikeln:

"Kognitions- och kommunikationshjälpmedel kan vara avgörande för att kunna maximera självständigheten och nå delaktighet i samhället. Personer som ofta behöver stöd för att kommunicera, minnas, planera, skapa struktur och lösa problem i vardagen är bland annat personer med neurologisk sjukdom eller skada."

"I maj 2021 infördes MDR-förordningen i hela EU gällande medicinsk-tekniska produkter, vilket innebär att samma regler ska gälla hela EU för ett visst produktområde. Införandet av MDR är potentiellt ett steg i rätt riktning för att säkerställa god kvalitet och patientsäkerhet, men om lagen inte implementeras på ett klokt sätt riskerar den att få motsatt effekt. MDR kan i värsta fall leda till att personer med funktionsnedsättning i än högre grad än idag riskerar att hamna i utanförskap."