Ny svensk specialklinik för andningshjälp och rehabilitering invigd

I Stockholm har landets första Remeoklinik öppnats och invigts. Kliniker i sju länder specialiserade på rehabilitering av patienter med behov av andningsstöd.
-Vårt rehabiliteringsalternativ är kostnadseffektivt för sjukvården, hävdar Jan Magnusson.

Kliniken drivs av Linde Healthcare, som i Sverige juridiskt sett ingår i AGA Gas AB. De har ett globalt koncept för behandling av patienter med behov av andningsstöd. 32 kliniker i sju länder. Remeo betyder "jag återvänder hem" på latin. Företagets avsikt är att skapa ett hemlikt alternativ för patienterna i behov av andningsstöd under begränsad period under sin rehabilitering. Patienterna kan komma hit till kliniken på remiss från den vårdavdelning där hen normalt vårdas.

Affärsområdeschef på den nya och också första Remeokliniken i Sverige är Jan Magnusson. Han ser ett stort behov av den här typen av kliniker:

-Vi kan avlasta de redan tungt belastade intensivvårdsavdelningarna, där patienter med andningsproblem i princip hittills har vårdats. Det är där den kunskapen finns. Men många gånger behöver dessa patienter inte all den övriga dyra vård som ges inom intensivvården.

NHRs generalsekreterare invigde kliniken

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds (NHR) generalsekreterare Marit Jenset fick förtroendet att inviga den nya kliniken den 12 juni 2013 genom att symboliskt klippa ett traditionellt invigningsband. Och efter att ha fått se och höra om kliniken på plats har hon stora förväntningar:

-Jag är jätteimponerad av den här nya andningskliniken och möjligheterna som nu finns för många patienter med andningsproblematik. Jag tror att kliniken fyller ett tomrum i vården och innebär en ny vårdnivå som behövs. Inte minst för ett antal av våra medlemmar i Neurologiskt Handikappades Riksförbund, säger NHRs generalsekreterare Marit Jenset.

16 patienter i enkelrum

-Hos oss finns det som behövs när det gäller andningshjälp och rehabilitering. Därför är vårt rehabiliteringsalternativ kostnadseffektivt för sjukvården, hävdar Jan Magnusson.

Rehabiliterings- och andningskliniken ligger vid Stora Sköndal söder om Stockholm i nyrenoverade moderna vårdlokaler, som har utvecklats i samråd med Vårdhygien Stockholms Län. En enhet inom Stockholms Läns Landsting. Kliniken rymmer 16 enkelrum, varav fyra är intensivvårdsutrustade.

Patienttrygghet dygnet runt

Enligt Jan Magnusson används det senaste inom medicinteknik och ambitionen är att ligga i absolut framkant när det gäller behandling och övervakning, för att främja patientsäkerheten. Ett avancerad trådlöst nätverk finns för att möjliggöra dels övervakning och monitorering av patienterna och dels för WiFi på kliniken, för nutidens uppkopplade patienter och deras anhöriga. Vid ett patientlarm ger systemet även patientens position på kliniken, för att minska tiden från larm till omhändertagande även om patienten är ute på innergården under det magnifika magnoliaträdet, i det varma badkaret eller i träningslokalen.Patienterna som kan vårdas

Den nya kliniken i Stockholm tar dels emot patienter inom slutenvård med behov av en tids ventilatorsstöd och rehabilitering och dels patienter med ventilator inom hemsjukvården. Det kan vara patienter med neuromuskulära sjukdomar som als, ms och Parkinsons sjukdom och ryggmärgsskadade personer. Kliniken leds av verksamhetschef Kajsa Giesecke, tidigare verksamhetschef för Anestesi- och Intensivvårdskliniken på Södertälje sjukhus.

-Vi finns till för de patienter som känner att de har behov av rehabilitering och har någon form av andningssvikt. Vi vill att de pratar med sin läkare och får en remiss hit. Vi har en helhetssyn på människan och placerar verkligen varje patient i centrum, försäkrar hon. Kliniken utbildar också assistenter och anhöriga till patienter som har någon form av andningshjälp.

40 ska ingå i vårdteamet

När kliniken är fullt bemannad finns en vårdstab på 45 personer. En specialistsjuksköterska inom narkos och/eller IVA ska finnas tillgänglig dygnet runt. På vardagar finns narkosläkare, sjukgymnaster och medicintekniker tillgängliga.
Med 30 minuters inställelsetid finns narkosläkare i jourberedskap och för direktkontakt per telefon. Kliniken kan också konsultera läkare inom neurologi, infektion, lungmedicin och rehabiliteringsmedicin vid behov. Dessutom finns också arbetsterapeut, logoped, dietist, präst, kurator och psykolog till hands när så behövs. Elnätet garanteras i fastigheten, tack vare batteri-backup och ett eget dieselelverk, som startar automatiskt vid behov. Den medicinska luften producerar kliniken själva och de andningsgaser som behövs, finns alltid till hands med trefaldig säkerhet.

Håkan Sjunnesson /NHR

Fakta om kliniken

Den nya Remeokliniken drivs av Linde Healthcare och Aga Gas AB. Adressen är Thorsten Levenstams väg 4, på stiftelsen Stora Sköndals område söder om Stockholm
I Sverige ingår Linde Healthcare juridiskt i AGA Gas AB och sedan år 2000 ingår AGA Gas i The Linde Group som finns i drygt 100 länder och är ledande inom området medicinska gaser, som spelar en viktig roll inom vården.
Den nya kliniken är nominerad till Dagens Medicins pris "Guldskalpellen 2012", som ges till årets förnyare inom svensk sjukvård.

Idag finns 32 Remeo-kliniker i världen och namnet betyder på latin "jag återvänder hem" och syftar till att ge ett hemlikt alternativ för patienterna i behov av andningsstöd under begränsad period i sin rehabilitering. Konceptet med REMEO-kliniker är ett kostnadseffektivt alternativ för sjukvården. I de allra flesta fall är patienter som är i behov av avancerat andningsstöd hänvisade till sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Det är där som kunskapen finns men många gånger behöver dessa patienter inte all den övriga dyra vård som ges inom intensivvården. På klinikerna får patienter högteknologisk vård och rehabilitering som är specifikt anpassad till varje individs behov. Vårdnivån ligger mellan traditionell intensivvård och vanlig vårdavdelning.

Kliniken ligger vid Stora Sköndal söder om Stockholm i nybyggda moderna vårdlokaler som har utvecklats i samråd med Vårdhygien Stockholms Län, (en enhet inom Avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien och Strama inom Stockholms Läns Landsting). Kliniken rymmer 16 enkelrum, varav fyra är intensivvårdsutrustade.

REMEO Stockholm är en resurs för patienter inom slutenvård med behov av en tids ventilatorsstöd och rehabilitering, men även för patienter med ventilator inom hemsjukvården. Det kan vara patienter med: neuromuskulära sjukdomar som ALS, multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Vidare personer med hög ryggmärgsskada och lungsjuka, som lever med kroniska obstruktiva lungsjukdomar och lungcancer. Kliniken leds av verksamhetschef Kajsa Giesecke som tidigare varit verksamhetschef för Anestesi- och Intensivvårdskliniken på Södertälje sjukhus. På REMEO Stockholm finns specialistsjuksköterska inom narkos och/eller IVA tillgänglig dygnet runt. På vardagar finns narkosläkare, sjukgymnaster och medicintekniker tillgängliga. Övriga tider är narkosläkare i jourberedskap per telefon och när så behövs med högst 30 minuters inställelsetid. Kliniken har även konsultläkare inom infektion, lungmedicin, neurologi och rehabiliteringsmedicin vid behov. 

Knutna till teamet är också arbetsterapeut, logoped, dietist, präst, kurator och psykolog som konsulteras när behov finns.

Antal anställda är 45 vid full bemanning

I Sverige ingår Linde Healthcare juridiskt i AGA Gas AB. Sedan år 2000 ingår AGA i The Linde Group som har en global närvaro i mer än 100 länder och är världsledande inom området medicinska gaser. Linde Healthcare är ett företag som erbjuder terapeutiska helhetslösningar inom medicinska gaser, utrustning, logistik, teknisk service och utbildning och numera också driver andningsrehabiliteringsklinker. Dessa lösningar spelar en viktig roll inom sjukvård och hemsjukvård.