Ny försäkringsförmedlare för olycksfallsförsäkringen och nytt försäkringsbolag

Som medlem i Neuroförbundet har du möjlighet att teckna försäkring som annars är svår att få för personer med en neurologisk diagnos. Erbjudandet gäller en Olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring.

Olycksfallsförsäkringen är unik i och med att du som ny medlem slipper fylla i en hälsodeklaration. Tack vare att du tillhör en stor grupp erbjuds du en bra försäkring till ett bra pris som annars inte hade varit möjligt.

Som ny medlem erbjuds du försäkringen Olycksfall Special per automatik och med en månads friperiod.

Från och med 1 januari 2017 kommer försäkringen förnyas med förbättrade villkor men till samma förmånliga premie som föregående år. Nytt försäkringsbolag blir Protector.

Från denna aviseringsperiod för betalning av din försäkringspremie, har Försäkringsutveckling Sverige AB övertagit tjänsten från Aon Sweden AB. För att försäkringspremien ska betalas till rätt betalningsmottagare ber vi er notera

OBS! nytt Plusgiro 4771001-7

Har du tidigare betalas via autogiro till Aon Sweden AB får du nu tillfälligt en avi och FörsäkringsUtveckling AB återkommer med information om nytt autogiro så snart de kan tillhandahålla detta.

Kontaktuppgifter till FörsäkringsUtveckling är:

FörsäkringsUtveckling AB

Box 380 44

100 64 STOCKHOLM

Telefonnummer 08-520 056 77