Närbild på ett rullstolshjul med en person i rullstolen som har en hand på hjulet. Foto.
Förflyttningshjälpmedel är vanligast bland medlemmarna med MS. Foto: Peder Björling.

Neurorapporten 2022 - siffror för MS

Neurorapporten 2022 handlar om hjälpmedel och den fullständiga rapporten lanserades i maj. Nu har vi bett Neuros utredare Fanette Caudron att titta lite närmare på siffrorna som berör medlemmar med multipel skleros, MS.

Neurorapporten i sin helhet bygger på resultaten från vår senaste medlemsundersökning. Drygt 3 700 medlemmar över hela landet svarade på vår undersökning.

Närmare 1 500 svarande uppgav att de hade MS.

Hur många svarande med MS använder hjälpmedel?

  • Närmare 70 procent av de svarande med MS använder hjälpmedel. För drygt 90 procent är hjälpmedel en förutsättning eller har stor betydelse för att delta i samhällslivet.

Vilka hjälpmedel använder de?

  • Ungefär 90 procent använder förflyttningshjälpmedel.
  • Drygt 50 procent använder hjälpmedel i hemmet.
  • Närmare 50 procent använder inkontinenshjälpmedel.
  • En tredjedel använder ortopedtekniska hjälpmedel.
  • Drygt 30 procent använder träningshjälpmedel.

Hur många saknar hjälpmedel? Hur många har själv köpt hjälpmedel?

  • 35 procent saknar något hjälpmedel.
  • 70 procent har själv köpt något hjälpmedel.

Övrig statistik

  • Närmare 20 procent upplever sin livskvalitet som dålig.
  • Enbart en tredjedel tycker att de har fått tillräcklig information om hjälpmedel (de saknar först och främst information om hjälpmedelssortimentet samt vet inte vem de ska vända sig till för att få hjälpmedel).