"LSS-pappan" Vilhelm Ekensteen hedersdoktor vid Lunds universitet

Samhällsdebattören och författaren Vilhelm Ekensteen kommer att bli utnämnd till hedersdoktor vid Lunds universitet den 29 maj i år. Han är "pappa" till LSS och assistansreformen, som kom till för 20 år sedan.
-Det är ett erkännande och en bekräftelse som förstås känns mycket tillfredsställande.

I nummer 5 2014 av Neuroförbundets Reflex Magasin porträtterades Vilhlem Ekensteen och hans gärning för att LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansreformen kunde förverkligas.

Ett stort grattis till att du kommer att utnämnas till hedersdoktor vid Lunds universitet den 29 maj! Hur känns det att bli utnämnd till hedersdoktor?

-Tack, det känns mycket roligt och just hedrande.

Är du förvånad över utnämningen?

-Den kom helt oväntat. Så jag blev bra förvånad. Jag har dock aldrig tvivlat på det meningsfulla i det jag gjort; jag tänker närmast på införandet av det miljörelaterade handikappbegreppet, numera funktionshinderbegreppet, samt kampen för personlig assistans.

Vad betyder hedersdoktorutnämningen för dig?

-Just ett erkännande och en bekräftelse som förstås känns mycket tillfredsställande och glädjande. Som jag skrev i mitt tack till fakulteten: "Det är som en lycklig ankomst på en lång resa."

Vad betyder hedersdoktorutnämningen för funktionshinderrörelsen?

-Jag ser den som betydelsefull för hela rörelsen, som ett erkännande åt hela funktionshinderrörelsen. Här representerar jag en bred, långvarig jämlikhetskamp där många, många i vår rörelse ska känna sig innefattade i erkännandet.

Enligt motiveringen har du citat: "revolutionerat svensk funktionshinderpolitik". Vad har du för tankar kring de starka orden?

-Med organisationen Anti-Handikapp vände jag för 45 år sen handikapp från att vara en egenskap hos individen till att vara ett samhällsförhållande. Detta revolutionerade tänkandet kring handikapp, det var oerhört viktigt. Det politiserade våra frågor, flyttade dem från att vara relaterade till vårdområdet till att bli samhällsfrågor och lägga grund för vår jämlikhetskamp.

Så här motiverar Lunds universitet Vilhelm Ekensteens hedersdoktorutnämning:

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
"Vilhelm Ekensteen har en lång karriär bakom sig som funktionshinderaktivist, debattör, teoretiker och expert i statliga utredningar. I debattboken "På folkhemmets bakgård" från 1968 utmanade han för första gången politiken, som han menade byggde på välgörenhet och välvillig paternalism gentemot personer med funktionsnedsättning.
Hans kritik rörde allt från bristen på tillgänglighet till vårdpersonals och chefers auktoritära attityder. Han skrev drabbande om dem som "med ett leende av godhet erbjuder oss en tillvaro som de aldrig skulle acceptera för egen del".
Vilhelm Ekensteen har också engagerat sig i debatten om fosterdiagnostik och drivit frågor om personlig assistans och LSS-reformen. "Det är ingen överdrift att säga att han har revolutionerat svensk funktionshinderpolitik", står i motiveringen till hans utnämning. Dessutom har hans verksamhet i Lund bidragit till "att göra Lund till ett centrum för intellektuellt arbete kring funktionshinder och funktionshinderpolitik"."