Intelligenta madrasser ska utplåna liggsår

Genom att bygga upp en madrass av små luftfickor som kan blåsas upp balanserar madrassen patienterna så att skelettet aldrig belastar ett visst hudområde under en längre period.

En oskyldig rodnad kan bara på några få dagar förvandlas till stora vätskande sår med död vävnad om du ligger orörlig i en säng i flera dagar.

- Vi utvecklar en madrass som i princip vaggar patienten in i en annan position", säger Nina Åmødt till Illustrerad vetenskap. Hon är en av entreprenörerna bakom det norska projektet Tidewave.

- Vi vet att det enbart behövs en 30-gradig förändring på vinkeln för att trycket ska ändras tillräckligt och vår idé är att använda luftstyrning så att madrassen automatiskt rör patienten en aning då och då, säger Nina Åmødt.

Uppfinnarna vill också hjälpa patienter med exempelvis Parkinsons sjukdom, multipel skleros och andra sjukdomar som leder till att patienterna blir stela i kroppen, så att de kan undvika kramp.

- Vi ska testa madrassen efter jul och vår förhoppning är att vi på sikt kan hjälpa patienter på sjukhus, vårdhem och i hemmen, säger Nina Åmødt till Illustrerad vetenskap.

Illustrerad vetenskap lyfter projektet i ett avsnitt i en artikel om innovationer.