Flera personer syns bakifrån varav en i rullstol. Foto.
När Hjälpmedelsinstitutet avvecklades 2014 delades ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen upp på flera aktörer och ingen fick rollen som nationellt kunskapscentrum eller samlande kraft. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Hjälpmedelsområdet behöver statlig styrning

Nu höjs röster från flera håll. Regeringen behöver ta tag i behovet av en nationell styrning av hjälpmedelsförsörjningen. I dag är hjälpmedelsförsörjningen varken jämlik eller utifrån individens behov. Det måste ändras, skriver Marie Sten, Funktionsrätt Sverige på Altinget debatt.

Sedan Hjälpmedelsriksdagen gick av stapeln i april i år har flera röster höjts om behovet av en jämlik hjälpmedelsförsörjning. Nu senast i en debattartikel i Aftonbladet (15/5) undertecknad av Neuro och ytterligare 29 förbund.

För det är ett faktum att hjälpmedel på avgörande sätt kan öka livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning och få vardag, arbete och familjeliv att fungera. Hjälpmedel kan vara det som möjliggör egen försörjning. Trots det varierar tillgången beroende på såväl bostadsort som plånbok.

Oförenligt med jämlik hälsa

Under senare tid har dessutom flera illavarslande händelser avlöst varandra och vi är mycket oroade över ytterligare försämringar. I Region Stockholm har hjälpmedelsavgifter införts för vissa hjälpmedel och högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel tagits bort. I Örebro tas en abonnemangsavgift ut och förra året gick SKR:s medicintekniska produktråd ut med en rekommendation om att regionerna inte längre ska subventionera tyngdtäcken på grund av att det saknas vetenskapligt underlag, trots att det är ett omvittnat ovärderligt hjälpmedel för många med funktionsnedsättning.