Emma avslöjar att 2 av 3 läkarintyg saknade viktig fakta för bedömning av förmåga

Två av tre läkarintyg i en stor studie saknade information om patientens aktivitetsbegränsningar
-Om läkarintyget inte är fullständigt ifyllt, blir det problem med Försäkringskassan och vid överklaganden i förvaltningsrätten. Det hävdar sjukgymnasten Emma Nilsing Strid, doktorand vid Linköpings universitet.

I sin doktorsavhandling har Emma Nilsing Strid granskat samtliga nya läkarintyg och förlängningar av sjukskrivningar, som inkom till Försäkringskassan i Östergötland under två veckor 2007 och fyra veckor under 2009. Det handlar om 2.500 läkarintyg och hon ser ett tydligt mönster:

-Två av tre läkarintyg jag studerade saknade viktig information om patientens aktivitetsbegränsningar i relation till diagnos, symtom och arbete. Emma Nilsing Strid, sjukgymnast och doktorand vid Linköpings universitet har en teori om vad som behöver göras.

Flera vårdprofessioner måste medverka
-Jag tror mycket på att involvera andra professioner inom vården för att bedöma olika delkomponenter av patienters arbetsförmåga och därmed få mer heltäckande läkarintyg. Det måste utvecklas bättre strukturer som gör det lättare att samverka inom vården om detta. Men också i relationer med Försäkringskassan, företagshälsovård och arbetsgivare, så att personer kan komma tillbaka till sitt arbete så fort som möjligt.

Läs hela artikeln i Reflex Magasin 3-2013
Läs hela artikeln i senaste numret av NHRs medlemsmagasin Reflex nr 3-2013!

Håkan Sjunnesson / NHR