Glasögon och papper för att visualisera forskningsarbete
Intervjuer kan genomföras i avskild lokal på Göteborgs universitet, digitalt eller över telefon. Foto: Pixabay

Vill du delta i forskningsstudie om funktionshinder vid MS?

Göteborgs universitet söker deltagare till forskningsstudie om erfarenheter av funktionshinder för personer med multipel skleros (MS). De söker dig som lever med MS, är minst 18 år som har eller har upplevt funktionshinder. Det är du själv som avgör vad som utgör funktionshinder i ditt liv. Eftersom MS är en sjukdom som kan ge både symtom som är synliga eller osynliga för utomstående. De som deltar får dela sina erfarenheter i enskilda intervjuer, digitalt, fysiskt eller via telefon.

Det är vid Göteborgs universitet som forskningsprojektet pågår med inriktning på funktionshinder som upplevs av personer med multipel skleros (MS).

Vilken typ av funktionshinder?

De söker dig som lever med MS, är minst 18 år och upplever eller har erfarenhet av funktionshinder. Med funktionshinder menas sådant som upplevs som hinder för att delta i samhälle, sysselsättning och vardagsliv. Det kan exempelvis handla om att utsättas för diskriminerande behandling av andra, eller att inte få tillgång till offentliga miljöer som kollektivtrafik, bibliotek eller affärer.

Det är du själv som avgör vad som utgör funktionshinder i ditt liv. Eftersom MS är en sjukdom som kan ge både symtom som är synliga för utomstående, som fysiska symtom (exempelvis gångsvårigheter). Det kan också vara symtom som är osynliga för utomstående (exempelvis fatigue). Därför är det viktigt att poängtera att funktionshinder inte bara kan upplevs i relation till synliga/fysiska funktionsnedsättningar.

Hur kommer deltagandet i studien gå till?

Forskarna önskar genomföra enskilda intervjuer och ser gärna att personer med MS i varierad ålder (över 18 år) deltar. Intervjuer kan genomföras i avskild lokal på Göteborgs universitet, digitalt eller över telefon, det är du som avgör vad du känner dig mest bekväm med. Intervjuerna beräknas ta ungefär 30–60 minuter. Intervjuer kan påbörjas omgående men planeringen görs självklart utifrån dina önskemål.

Utöver enskilda intervjuer önskar ansvarig forskare bilda en referensgrupp av 4–8 personer med MS som upplever och har erfarenhet av funktionshinder. Referensgruppen syftar till att fylla en rådgivande funktion för ansvarig forskare kring studien. Det kan exempelvis handla om hur studiens resultat diskuteras och presenteras. I samråd bestämmer vi hur många träffar referensgruppen ska ha.

Är du intresserad att delta?

Är du intresserad av att delta i enskild intervju eller referensgruppen, eller vill veta mer om studien och avhandlingen? Då är du välkommen att kontakta ansvarig forskare på nedanstående kontaktuppgifter. Att kontakta ansvarig forskare innebär inte att förbinda sig att delta i forskningen.

Daniel Ståhl, Doktorand i socialt arbete
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Mejl: daniel.stahl@socwork.gu.se 
Telefon: 0766-186878

Facebook/Messenger Daniel Ståhl, doktorand i socialt arbete

Läs mer om Daniel Ståhl