Närbild på hand som lyfter en svart hantel.
Forskningsprojekt som utvärderar träning och kontakt med fysioterapeut på distans via en mobilapplikation. Foto: Peder Björling

Vill du delta i forskning om digitalt stöd för hälsa och har drabbats av stroke eller TIA?

Vid Karolinska Institutet pågår ett forskningsprojekt som utvärderar hur träning och kontakt med fysioterapeut på distans via en mobilapplikation kan stödja personer med stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) att vara fysiskt aktiva.

Det digitala programmet har i en pågående studie testats avseende genomförbarhet, säkerhet och preliminära effekter.

I denna studie kommer de att vidareutveckla det digitala programmet samt den mobilapplikation (STAAR) som används i studien.

De söker nu deltagare till studien som:

• har drabbats av stroke eller Transitorisk Ischemisk Attack (TIA)
• är över 18 år
• har förmåga att gå självständigt inomhus med eller utan gånghjälpmedel
• har tillgång till internetuppkoppling

Vad innebär det att delta?

Du kommer bli tillfrågad att delta vid till en eller flera workshops där utformningen, användarvänlighet och relevans av olika delar av programmet diskuteras tillsammans med andra personer som drabbats av stroke eller TIA.

Varje workshop tar 1–2 timmar och sker som ett digitalt videomöte.

Låter detta intressant?

Kontakta forskarna och anmäl ditt intresse att delta via enkäten här eller
via QR-koden!

Sophia Humphries, post-dok forskare Karolinska Institutet,
Telefon: 08-524 88 879
E-post: sophia.humphries@ki.se

Ansvarig forskare: David Moulaee Conradsson, docent, leg. sjukgymnast
Karolinska Institutet
E-post: david.m.conradsson@ki.se